A- A A+
×

Error

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but /News-PR-2564/24-12-64/2 is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

F5CE88A3 A8A3 42A7 9473 4CE92A36ED2C L0 001 

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม พร้อมคณะทำงานติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมของอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กิจกรรมช่วงเช้า ได้เข้าเยี่ยมชมการขับเคลื่อนคุณธรรม ณ ที่ว่าการอำเภอดอนสัก โดยมี นายชัชชัย มณี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง และนางกฤษณา หิรัญรัตน์ ปลัดอำเภอฝ่ายบริหารงานปกครอง พร้อมทั้งภาคีเครือข่ายส่วนราชการและกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับพร้อมทั้งนำเสนอการขับเคลื่อนคุณธรรมของอำเภอมีแนวคิดคือ ดอนสักอำเภอน้อมนำความพอเพียง โดยมีการน้อมนำหลักการทรงงานจากในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นหลักปฏิบัติ เริ่มทำจากจุดเล็ก เกิดจากสิ่งเล็กๆ สร้างแรงบันดาลใจในตัวเองและในองค์กร มีการศึกษาข้อมูล ใช้หลักการทำงานแบบระเบิดจากข้างใน สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยใช้หลักบวร บ้าน ชุมชน วัดโรงเรียนและส่วนราชการ มีคณะทำงานติดตามประเมินผลแบบเสริมพลังฯ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
.
กิจกรรมช่วงบ่าย ลงพื้นที่เยี่ยมชมการขับเคลื่อนคุณธรรม ศูนย์การเรียนรู้บ้านไร่ ชายน้ำ ฟาร์มนก ตำบลปากแพรก มีฐานการเรียนรู้ 7 ฐาน 1.บ้านไร่ชายน้ำฟาร์มนก 2.บ้านไร่ 9 เจริญ 3.บ้านไร่รวมใจ 4.บ้านไร่ใบอ่อน 5.กลุ่มวิสาหกิจบ้านดินแดง 6.บ้านไร่ใบเขียว 7.บ้านไร่พอดี แต่ละแห่งจะมีการบริหารจัดการที่แตกต่างกันไป ดึงความโดดเด่นตามที่มีในชุมชนขึ้นมาร่วมกันพัฒนาจนเกิดเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร ของตำบลปากแพรก

 


เขียนข่าวและถ่ายภาพ : กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม


{gallery}/News-PR-2564/24-12-64/2{/gallery}