A- A A+

005

          วันที่ 16 ธันวาคม 2562 นางสาวจีระวรรณ์ บรรเทาทุกข์ และนายบุญญานนท์ ศรีโท นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม เป็นผู้แทนของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เข้าร่วมงานแถลงข่าว กระทรวงวัฒนธรรม จัด 4 กิจกรรม "มอบความสุขแบบวิถีไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ปี 2563"

เป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน ได้แก่ 1) สวดมนต์ข้ามปี-สักการะพระพุทธรูปสำคัญ 2) ไหว้พระ 10 วัด 76 จังหวัดทั่วประเทศ 3) เปิด "พิพิธภัณฑ์ - อุทยานประวัติศาสตร์ - หอศิลป์" ชมฟรี! ฉายหนังดีที่สุดของโลก และ 4) เชิญชวนส่งบัตรอวยพรปีใหม่ออนไลน์ โดยมี ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมจำนวนกว่า 150 คน ณ ห้องโถงชั้น 1 กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร

          โดย นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานงานแถลงข่าวฯ กล่าวว่า รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรม "ของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลถึงประชาชน โดยกระทรวงวัฒนธรรม มอบความสุขแบบวิถีไทย ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2563" เพื่อส่งมอบความสุขให้แก่ประชาชนในมิติทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม โดยในปีนี้มี 4 กิจกรรม ได้แก่

               1 กิจกรรมทำความดีช่วงปีใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคล เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสทำบุญและทำกิจกรรมที่เป็นสิริมงคลให้ตนเอง ครอบครัว และสังคม ประกอบด้วย
                    1) "สวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย 2563" โดยกระทรวงวัฒนธรรม บูรณาการร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มหาเถรสมาคม องค์กรทางศาสนา และภาคประชารัฐ จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2562 - 1 มกราคม 2563 ณ วัด ศาสนสถาน และสถานที่จัดกิจกรรมทั่วประเทศ
                    2) จัดช่องทางพิเศษและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาไหว้พระช่วงปีใหม่ ณ วัดสำคัญทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยส่วนกลางจัดกิจกรรม "ไหว้พระ 10 วัด สืบสิริสวัสดิ์ 10 รัชกาล" ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2562 - 1 มกราคม 2563 เวลา 08.00 - 16.30 น. โดยมีบริการรถรับส่งฟรีแก่ประชาชนที่มาไหว้พระ ณ 10 วัดสำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี อาทิ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดอรุณราชวราราม วัดสุทัศนเทพวราราม วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เป็นต้นสำหรับส่วนภูมิภาคจัดกิจกรรม ณ วัดสำคัญ 76 จังหวัด และสักการะพุทธรูปสำคัญ ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติทั่วประเทศ"

               2 กิจกรรมท่องเที่ยวสุขสันต์ในแหล่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ประกอบด้วย
                    1) เปิดแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ให้ประชาชนเข้าชมฟรี ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 41 แห่ง และอุทยานประวัติศาสตร์ 11 แห่ง ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2562 - 1 มกราคม 2563 อาทิ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เป็นต้น
                    2) เปิดหอศิลป์ร่วมสมัยให้กับประชาชนเข้าชมฟรี ในวันที่ 29 ธันวาคม 2562 และวันที่ 2 มกราคม 2563 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ

               3 กิจกรรมความหลากหลายทางวัฒนธรรมนำความสุข ประกอบด้วย
                    1) กิจกรรมศิลปวัฒนธรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 5 มกราคม 2563 โดยจัดกิจกรรม อาทิ มหกรรมอาหาร ตลาดวัฒนธรรม และการแสดงของศิลปินแห่งชาติ ตามสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทั่วประเทศ และจัดการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 5 - 31 มกราคม 2563 ณ สถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ อาทิ วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี เชียงใหม่ เป็นต้น
                    2) กิจกรรม ทึ่ง! หนังโลก จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง "Seven Samurai : เจ็ดเซียนซามูไร" หนึ่งในหนังดีที่สุดตลอดกาลของโลก ในวันที่ 28 ธันวาคม 2562 เวลา 12.00 น. ณ โรงภาพยนตร์สกาลา กรุงเทพฯ

               4 กิจกรรมส่งความสุขปีใหม่ด้วยของขวัญวิถีไทย เพื่อส่งเสริมการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างรายได้และรณรงค์ให้ประชาชนใช้ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเป็นของขวัญปีใหม่ ประกอบด้วย
                    1) ให้บริการบัตรอวยพรส่งความสุขปีใหม่ในรูปแบบบัตรอวยพรอิเล็กทรอนิกส์ e-Card ทาง www.ocac.go.th เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนส่งความสุขแบบสะดวกประหยัด ช่วยลดขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม
                    2) กิจกรรม "ของขวัญ ของฝาก ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทย" โดยคัดเลือกผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม (Cultural Product of Thailand : CPOT) ที่มีความโดดเด่น ออกร้านจำหน่าย สาธิต และจัดแสดงในช่วงเดือนธันวาคม 2562 ณ สถานที่สำคัญทุกจังหวัด เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนใช้สินค้าทางวัฒนธรรมเป็นของขวัญปีใหม่และสร้างรายได้ให้กับประชาชนถ่ายภาพและเขียนข่าว : บุญญานนท์ ศรีโท / กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม