A- A A+

005

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และ ดร.อัสนียา สุรรณศิริกุล ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร สำนักกรรมการผู้อำนวยการ บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ ผู้แทนมูลนิธิหัวใจอาสา คณะทำงานโครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชน สนับสนุนโดย สสส. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม

หารือแนวทางขับเคลื่อนองค์กรธุรกิจคุณธรรม ร่วมกับ บริษัทเครือเซ็นทรัล ธุรกิจด้านโรงแรม และศูนย์การค้า ในพัทยา จ.ชลบุรี เพื่อขับเคลื่อนการเรียนรู้ พัฒนาสู่การเป็นองค์กรธุรกิจคุณธรรม ภายใต้หลักคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา พัฒนาสู่พฤติกรรมดี

          ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายชัยพันธุ์ ทองสุธรรม ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา มาริส รีสอร์ท จอมเทียน นายขวัญชัย บุญอารีย์ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลมารีน่า นางสาวรณิดา รตนชัยโชค ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา บีช นายเจษฏา ถนอมชาติ ผู้จัดการสาขา เซ็นทรัลดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ และผู้บริหารโรงแรมฯ ร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรธุรกิจคุณธรรม (บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล ธุรกิจด้านโรงแรม และศูนย์การค้า) ในพัทยา จ.ชลบุรี ณ ห้องประชุมมาริส 2 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา มาริส รีสอร์ท จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี

          โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา มาริสรีสอร์ท จอมเทียน พัทยา เป็นธุรกิจบริการที่ให้ความสำคัญกับการทำประโยชน์ต่อสังคม และให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ตลอดจนให้โอกาสในการสร้างคน และจัดให้มีกิจกรรมภายในส่วนงาน ได้แก่ โครงการ “เซ็นทารา แคร์” ชวนพนักงานขายสบู่ ขายปุ๋ย และกิจกรรม “ตลาดนัดคุณธรรม” ให้พนักงานนำของมาขาย เพื่อนำเงินไปทำประโยชน์ต่อสังคม เช่น มอบให้สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า, กิจกรรม No bag No bin รณรงค์ให้พนักงานไม่ใช้พลาติก และไม่ทานข้าวเหลือ และทิ้งขยะลงถัง, รางวัล Star of the Maris ยกย่องพนักที่มีพฤติกรรมดี เป็นตัวอย่างต่อพนักงานคนอื่น, การนำเศษอาหารมาผลิตปุ๋ย และ Bio Gas เพื่อนำกลับมาใช้ในโรงแรม รวมถึงลดการให้สารเคมี ลดการใช้น้ำ โดยการทดแทนน้ำในถังพักชักโครก เพื่อลดการใช้น้ำ จนมีหน่วยงานภายนอกเข้ามาศึกษาดูงาน, กิจกรรม lost & found “ของหายได้คืน” โดยมีการพูดคุยกับพนักงานทุกเช้า ในเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อเน้นย้ำให้เกิดเป็นพฤตินิสัย อยู่ในวิถีชีวิตของพนักงาน รวมถึงการสร้างห้อง Friendly design เพื่อให้ผู้พิการมาใช้บริการอย่างสะดวก และ การรณรงค์ให้พนักงานคัดแยกขยะพลาสติก เพื่อนำไปทำไตรจีวร แนวทางรักษ์โลกและบำรุงศาสนาไปพร้อมกัน โดยจะมีกิจกรรมส่งมอบพลาสติกให้กับวัดจากแดง จ.สมุทรปราการ เพื่อนำไปทำผ้าไตรจีวร จากเส้นใยพลาสติก Recycle ฝีมือตัดเย็บโดยชุมชนบางกะเจ้า ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

          ด้าน ดร.อัสนียา สุรรณศิริกุล ย้ำ การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ผู้บริหารต้องมีความมุ่งมั่น และพนักงานก็ต้องมีความเชื่อมั่น ศรัทธา ต่อผู้บริหารด้วย

 


เขียนข่าว : สาริณี ถูกจิตร / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

เรียบเรียง : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม