A- A A+

S 29474829 

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย นางสาววิชดา นฤวรพัฒน์ รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม และ นางสาวพัณณ์ชิตา พุ่มทอง รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรม

และกลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้แทนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์หล่อเทียนพรรษา ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดย รับเทียนพรรษา ผ้าไตรจีวร เครื่องไทยธรรม นำไปร่วมแห่เทียนพรรษา เพื่อถวายพระอารม จำนวน ๑๐ วัด ในวันจันทร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จัดโดย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กรรมการศูนย์คุณธรรม โดยตำแหน่ง เป็นประธานในพิธี ณ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตร ถือศีล ฟังธรรม เวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดใกล้บ้าน

 


เขียนข่าว : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม