A- A A+

001

         วันที่ 22 มกราคม 2562 นางสาววราภรณ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้จัดการฝ่ายบริหาร ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม และเครือข่ายจิตอาสา Bad Attitude เดินทางออกจาก ศูนย์คุณธรรม

ไปให้กำลังใจแพทย์และพยาบาลคลีนิคหมอครอบครัว โรงพยา บาลสระบุรี พร้อมนำ “ถุงยาพอเพียง” กว่า 300 ใบ ที่รวบรวมจากกิจกรรม Give and Take : แค่รู้วิธีให้ คนรับได้เท่าไหร่ คนให้ได้มากกว่า “เปลี่ยนจากผู้รับเป็นผู้ให้ สร้างหัวใจจิตอาสาน้ำใจแบ่งปัน ในงานวันเด็กแห่งชาติ ที่ผ่านมา โดยมี นพ.ชานนท์ นันทวงค์ นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลสระบุรี เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้ใส่ยาให้กับคนไข้ หรือผู้มารับบริการคลีนิคหมอครอบครัว โรงพยาบาลสระบุรี

         ทั้งนี้ น.ส.วราภรณ์ กล่าวว่า “ถุงยาพอเพียง” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมจิตอาสา ที่ศูนย์คุณธรรม ขอเชิญชวนจิตอาสาทุกท่าน ร่วมกันเป็นผู้ให้ แบ่งปันน้ำใจด้วยการพับถุงกระดาษรีไซเคิล เช่น นิตยสารเก่า กระดาษที่ใช้แล้ว หรือแคตตาล็อกต่างๆ นำมาพับด้วยวิธีการง่ายๆ ที่ใครๆ ก็ทำได้ เป็น “ถุงยาพอเพียง” มอบให้กับเครือข่ายคลีนิคหมอครอบครัว ได้ใช้ประโยชน์ แถมช่วยลดขยะ ลดโลกร้อน รักษาสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้อยู่เกื้อหนุนผู้คนบนโลกใบนี้อย่างยาวนาน ซึ่งการมอบถุงยาพอเพียงในครั้งนี้ มีโอกาสได้ร่วมบันทึกเทปรายการ D-Delivery กับกลุ่มจิตอาสา Bad Attitude เพื่อนำไปเผยแพร่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ชมต่อไป

 

 


ผู้เขียนข่าว : สาริณี ถูกจิตร / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม

เรียบเรียงข่าว : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม

ถ่ายภาพโดย จักราชัย ทองเพ็ชร / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม