A- A A+

animation 190114 00077
วันที่ 11 มกราคม 2562 ศูนย์คุณธรรม โดย น.ส.วิชดา นฤวรพัฒน์ หัวหน้างานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขา Computer Graphic วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) ที่ได้รับรางวัลนักศึกษาผู้มีส่วนร่วมผลิตสื่อสร้างสรรค์สังคมดีเด่น

ในหัวข้อ Gen Z ร่วมลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ และส่งเสริมคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ซึ่งสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิสาธารณะสุขแห่งชาติ และ สสส. 

 
ทั้งนี้ งานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม รับมอบสื่อ animation และ Infographic ส่งเสริมคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา จำนวน 14 ชุด รวมถึงการ์ตูนสติ๊กเกอร์ไลน์ จากนักศึกษาสาขา Computer Graphic เพื่อให้ ศคธ. นำไปใช้ประโยชน์ในการรณรงค์ส่งเสริมสังคมคุณธรรมต่อไป
 

 เรียบเรียงข่าว : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม