A- A A+

 003

         วันที่ 14-16 ธันวาคม 2561 ศูนย์คุณธรรรม (องค์การมหาชน) นำโดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ร่วมกับภาคีเครือข่าย เข้าปรับปรุงพื้นที่ร่วมสร้างฝาย ที่โรงเรียนบ้านตะโกล่าง ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยได้รับเกียรติจากนายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

เป็นประธานเปิดฝายมีชีวิตและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สนับสนุนและเครือข่าย ตามโครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม ภายใต้แผนงานโครงการความร่วมมือของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิหัวใจอาสา และศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน)

         กิจกรรมสร้างฝายมีชีวิต เกิดขึ้นจากความร่วมมือ ร่วมแรง และ ร่วมใจของผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนทั้งตัวแทนจากศูนย์คุณธรรม กองทุนเวลาเพื่อสังคม สหกรณ์โคนมหนองโพ (ในพระบรมราชูปถัมภ์) บจก.ราชาชูรส กลุ่มหลงป่าจากวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ชมรมต้นกล้าอาสาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และองค์กรภาคธุรกิจ พร้อมกับกำลังเสริมจากจิตอาสาใจผู้คนในหมู่บ้านชุมชนใกล้เคียงและชนเผ่าผู้อาศัยในอำเภอสวนผึ้ง บวกกับพลังความสดใสจากน้องๆนักเรียนบ้านตะโกล่าง รวมแล้วกว่า 500 ชีวิตที่สานความรัก ความสามัคคี ก่อให้เกิดฝายเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งในปีต่อไป

 

 

 


 ผู้เขียนข่าว : ยงจิรายุ อุปเสน /ศูนย์คุณธรรม

ผู้เรียบเรียง : วีนัส เวลาดี /กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม