A- A A+

 261161 007

          วันที่ 26 พ.ย.61 ศูนย์คุณธรรมและมูลนิธิหัวใจอาสาภายใต้โครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชนเพื่อการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ลงพื้นที่ดูงาน บริษัทผึ้งน้อยเบเกอรี่ จังหวัด เชียงใหม่

หนึ่งในธุรกิจเบเกอรี่ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในวงกว้าง จากแม่บ้านทำขนมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว จนขยายกิจการมาจนมีพนักงานกว่า 700 คน กระทั่งวันนี้กลายเป็นองค์กรแห่งการให้ เป็นพื้นที่บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความดี...ปลูกฝังวิถีการให้ให้กับพนักงานรวมถึงการดูแลชุมชนรอบๆบริษัทให้ธุรกิจสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้จนชาวบ้านพากันยกให้คุณพ่อรัตน์ ปาละพงศ์ เป็นประธานชุมชนหลิ่งกอก รวมทั้งใช้พื้นที่ของบริษัท เป็นพื้นที่กลางในการทำกิจกรรมส่วนรวมของชุมชนอีกด้วย
#ผึ้งน้อย #"ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน กตัญญู รู้คุณธรรม"  #ธุรกิจคุณธรรม #ทำไม่ยากหากเปิดใจ

 


 ผู้เขียนข่าว : ยงจิรายุ /ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)