A- A A+

S 21594849
    รศ.นพ.สุริยเดว กล่าวว่า ภารกิจของ ศูนย์คุณธรรม คือ ก่อการดี Network of networks ในลักษณะ Spiritual Model จะถูกขยายผลเพราะเราเชื่อว่าแรงกระเพื่อมของการทำความดี ไม่ได้สิ้นสุดแค่ที่ใดที่หนึ่ง ศูนย์คุณธรรม มีโจทย์ที่ท้าทายมาก คือ ยิ่งทำให้กระบวนการ Spiritual Model ขยายผลมากเท่าไหร่ เราก็จะช่วยสร้างให้สังคมมีสันติสุขมากเท่านั้น

ศูนย์คุณธรรม พร้อมขยายผลแห่งความดีนี้ส่งต่อสู่สังคม เป็นสังคมที่ผู้คนมีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ คือ มีความรัก จินตนาการ มีจิตสํานึก มีแรงบันดาลใจ และมีคุณธรรมในที่สุด.    วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2561 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตรี  ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมเสวนา “เสถียรธรรมสถาน เป็น Spiritual Model แห่งการยุติความรุนแรงของสังคมอย่างยั่งยืน” ร่วมกับ แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถาน ประกาศเจตนารมณ์ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม ในงานสัมมนาภาคีเครือข่ายสตรีคือสติ “สร้างสติสู่สตรี...สร้างสุขสู่สังคม” ยกระดับความสุข 3 ขั้น สุขง่ายใช้น้อย สุขเมื่อสร้าง สุขเมื่อให้ พร้อมเปิดตัวนวัตกรรมแห่งการฉุดช่วย อาคารธรรมาศรม ณ เสถียรธรรมสถาน

 


 ผู้เขียนข่าว : วิชดา /งานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม