A- A A+

 

 S 21594849

    วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2561 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตรี  ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมเสวนา “เสถียรธรรมสถาน เป็น Spiritual Model แห่งการยุติความรุนแรงของสังคมอย่างยั่งยืน” ร่วมกับ แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถาน ประกาศเจตนารมณ์ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม ในงานสัมมนาภาคีเครือข่ายสตรีคือสติ “สร้างสติสู่สตรี...สร้างสุขสู่สังคม” ยกระดับความสุข 3 ขั้น สุขง่ายใช้น้อย สุขเมื่อสร้าง สุขเมื่อให้ พร้อมเปิดตัวนวัตกรรมแห่งการฉุดช่วย อาคารธรรมาศรม ณ เสถียรธรรมสถาน

    รศ.นพ.สุริยเดว กล่าวว่า ภารกิจของ ศูนย์คุณธรรม คือ ก่อการดี Network of networks ในลักษณะ Spiritual Model จะถูกขยายผลเพราะเราเชื่อว่าแรงกระเพื่อมของการทำความดี ไม่ได้สิ้นสุดแค่ที่ใดที่หนึ่ง ศูนย์คุณธรรม มีโจทย์ที่ท้าทายมาก คือ ยิ่งทำให้กระบวนการ Spiritual Model ขยายผลมากเท่าไหร่ เราก็จะช่วยสร้างให้สังคมมีสันติสุขมากเท่านั้น ศูนย์คุณธรรม พร้อมขยายผลแห่งความดีนี้ส่งต่อสู่สังคม เป็นสังคมที่ผู้คนมีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ คือ มีความรัก จินตนาการ มีจิตสํานึก มีแรงบันดาลใจ และมีคุณธรรมในที่สุด.

 


 ผู้เขียนข่าว : วิชดา /งานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม