A- A A+

 

F5CE88A3 A8A3 42A7 9473 4CE92A36ED2C L0 001

 

3 มีนาคม 2566 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม มอบหมายให้ นางสาวปรียาภรณ์ พูลศรี ผู้จัดการสำนักพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรมและสื่อสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีมอบนโยบายการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) และมอบรางวัลชุมชน องค์กร อำเภอ จังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานมอบรางวัลในครั้งนี้ ณ ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 1 อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม

 

ทั้งนี้ คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โดยคณะอนุกรรมการด้านการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ได้ขับเคลื่อนและขยายเครือข่ายชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 ภายใต้เกณฑ์การประเมินตนเอง 9 ข้อ 3 ระดับ ได้แก่ ระดับส่งเสริมคุณธรรม ระดับคุณธรรม และระดับคุณธรรมต้นแบบ โดยมีชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ที่ได้รับรางวัลจำนวน 243 รางวัล

 

นอกจากนี้ ได้มีการจัดประกวดคลิปวิดีโอ และ TikTok คุณธรรมสรรค์สร้างเพื่อสังคมไทย หัวข้อ "วินัย" เพื่อเป็นช่องทางให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสสื่อสารทักษะและประสบการณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และถ่ายทอดเรื่องราวเพื่อจุดประกายความคิดในการร่วมกันผลิตสื่อที่ดี และขยายผลให้มีจำนวนมากขึ้นโดยมีรางวัลรวม 25 รางวัล จะได้รับโล่รางวัลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้กับทุกภาคส่วน และเป็นแรงจูงใจในการทำความดี

 


เขียนข่าว/ถ่ายภาพ : กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
🌐 Facebook : ศูนย์คุณธรรม https://www.facebook.com/MoralCenter
🎥 YouTube : Moral Channel https://youtube.com/user/moralcenter