A- A A+

 

F5CE88A3 A8A3 42A7 9473 4CE92A36ED2C L0 001

 

21 กุมภาพันธ์ 2566 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ณ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชนนี กรมการแพทย์ จังหวัดปทุมธานี

 

รศ.นพ.สุริยเดว กล่าวว่า คุณธรรมเป็นพฤติรกรรมดี ที่แสดงออกจนเป็นพฤตินิสัย ทำจนเป็นวิถีชีวิตที่ดี ต้องมีการส่งพลังบวกให้ตัวเอง ให้คนรอบข้างในทุก ๆ วัน

 


โดยมีนายสรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เป็นประธานในการกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ พร้อมทั้งกล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ถือเป็นการสื่อสารสร้างการรับรู้ สร้างความเข้มแข็ง ให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในด้านคุณธรรม นำไปสู่การเปลี่ยนแปลง เป็นประโยชน์ และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขต่อไป

 


ในช่วงบ่ายเป็นการฝึกปฎิบัติ มีผู้เข้าร่วมประชุม เป็นบุคลกรภายในสถาบัน จำนวน 60 คน

 


ภาพและข่าวโดย กลุ่มสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
🌐 Facebook : ศูนย์คุณธรรม https://www.facebook.com/MoralCenter
🎥 YouTube : Moral Channel https://youtube.com/user/moralcenter