A- A A+

career

 ผลการสอบแข่งขันเพื่อสรรหาบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม  - ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป (งานคณะกรรมการและที่ปรึกษา)

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศDownload PDF