A- A A+

 

จำนวนผู้เข้าชม

18589

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

ตลาดนัดคุณธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 รับชมย้อนหลัง.
ตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา : เครือข่ายภาครัฐ ปี 2564 https://youtu.be/eIncX6rvFL8
.
ตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา : เครือข่ายชุมชน ปี 2564 https://youtu.be/AXcJzz9PFRY

ตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา : เครือข่ายเกษตร ปี 2564 https://youtu.be/CbjS94rQQbk
.
ตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา : เครือข่ายธุรกิจเอกชน ปี 2564 https://youtu.be/GUzyV2JrKb8
.
ตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา : เครือข่ายศาสนา ปี 2564 https://youtu.be/5m2wfLHE_W8
.
ตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา : เครือข่ายสื่อมวลชน ปี 2564 https://youtu.be/zeEp19p1qc0