A- A A+

 

จำนวนผู้เข้าชม

747

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอยุธยา

  • - กรอบแนวคิด
  • - กำหนดการจัดงาน
  • - เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
  • - ตลาดนัดคุณธรรม
  • - ดาวน์โหลดเอกสาร

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  • - กรอบแนวคิด
  • - กำหนดการจัดงาน
  • - เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
  • - ตลาดนัดคุณธรรม
  • - ดาวน์โหลดเอกสาร

 

กำหนดการจัดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม
จังหวัดเชียงราย วันที่ 6-8 กรกฎาคม 2564   


 

 ดาวน์โหลด กำหนดการ  Download PDF

Poster Chiangrai