A- A A+

8

     เรื่องราวดีๆ นี้ เกิดขึ้นจากจุดเล็กๆ จนกลายเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ ในจังหวัดราชบุรี เริ่มต้นขึ้นจากกรรมการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมราชบุรีคนหนึ่ง ที่เห็นว่า การประชุมกันบนศาลากลางจังหวัด ไม่ได้นำไปสู่การลงมือปฏิบัติที่สะท้อนคุณธรรมร่วมของคนในราชบุรีได้เลย การเป็นจังหวัดคุณธรรมต้องลงมือทำ ไม่ใช่เน้นการพูด บุคคลคนนั้น ก็คือ นายกฉัตรชัย ธนิกกุล นายก อบต.บ้านคา จากนั้น ได้ทำให้ศูนย์คุณธรรม และภาคีเครือข่ายราชบุรี ลงไปพบความจริงที่ตำบลบ้านคา ว่าชาวบ้านเดือดร้อนจากสภาพความแห้งแล้ง ลำห้วยที่เคยอาศัยไม่สามารถจัดเก็บน้ำได้ ในหน้าแล้ง เพราะชาวบ้านบุกรุกตัดต้นไม้ริมห้วย เพื่อปลูกสัปรด ไม่มีต้นไม้ให้ความชุมชื้น น้ำขาดแคลน ปู ปลา อาหารหายไป ชีวิตที่ดำรงอยู่ไม่มีสุข ไม่ใช่ชาวบ้านไม่ใส่ใจในคุณธรรม แต่อยากเห็นสมัชชาคุณธรรมลงมือทำ หลังสำรวจลำห้วยน้ำขาว เราได้ประชุมกับแกนนำชาวบ้าน จนตกผลึก ต้องฟื้นลำห้วยให้กลับมา จึงเกิดสมัชชาคุณธรรมรูปแบบใหม่ ด้วยการระดมทุนต้นไม้ อาหาร และพลังจิตอาสา 700 คน ทั้งในจังหวัดและ กทม. ไปปลูกต้นไม้ริมห้วยน้ำขาว ระยะทาง 3 กม. ในปี 2559 ปีต่อมา สมาคมนักสร้างสุขฯ นำโดย บ.ริกิ การ์เมนส์ จำกัด และองค์กรธุรกิจในจังหวัดราชบุรี ก็ได้ต่อยอดระดมจิตอาสากว่า 1,000 คน ไปสร้างฝายมีชีวิต ในบริเวณลำห้วยน้ำขาว จนเกิดผลเป็นรูปธรรม ชาวบ้านได้เห็นต้นไม้ที่เติบโต ได้น้ำไว้บริโภคใช้สอย มีปู ปลา กลับมา คืนชีพลำห้วยในช่วงข้ามคืน

 

     ผลจากการสร้างฝายมีชีวิตที่มีหลักการโดยทีมภรรยารองผู้บัญชาการกองทัพบก และครูโก๋ ครูฝายจากทุกภาคที่ระดมกันมาออกแรง ได้เกิดแรงกระเพื่อมส่งต่อให้เกิดการทำฝายมีชีวิต โดยชาวบ้านกันเอง ในระยะที่ผ่านมา มากกว่า 10 ฝาย ในปีนี้ ได้ส่งต่อไปยัง อ.สวนผึ้ง ที่ รร.บ้านตะโกล่าง ซึ่งเป็นโรงเรียนคุณธรรม ในพื้นที่ชายแดนไทย พม่า เพื่อรักษาป่า รักษาน้ำ ให้ชีวิต ...

 

สมัชชาคุณธรรม ที่เป็นรูปแบบลงมือทำ เป็นงานบุญใหญ่ ที่ต้องร่วมแรง ร่วมใจ ลงมือทำ ไม่ใช่การไปพูดให้คนมีความรู้เท่านั้น

หนึ่งในกิจกรรมดีๆ ของภาคีเครือข่ายคุณธรรม ที่จังหวัดคุณธรรมมี ตอบโจทย์สังคมไทย 4.0
.................
จี ยอง .. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)