A- A A+

4

 • โซนภาคเหนือ กรอกใบสมัครออนไลน์ที่ https://goo.gl/forms/1181Tyv25JjomAvB3
  วันนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะปิดระบบการกรอกออนไลน์
  สอบถามเพิ่มเติมที่ ผอ.สนธิชัย สมเกตุ 081-8835474
 • โซนภาคอีสาน กรอกใบสมัครออนไลน์ที่ https://goo.gl/forms/ECC4D3MKGpwcu91F3
  วันนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะปิดระบบการกรอกออนไลน์
  สอบถามเพิ่มเติมที่ ผอ.ธนิต ทองอาจ 093-5199365
 • โซนภาคกลาง ตะวันออก ตะวันตก กรุงเทพฯ กรอกใบสมัครออนไลน์ที่ https://goo.gl/forms/TYpuJNE3hr4n47Dg1
  วันนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะปิดระบบการกรอกออนไลน์
  สอบถามเพิ่มเติมที่ ผอ.ทรงศักดิ์ พิทักษ์มงคล 086-0798963
 • โซนภาคใต้ กรอกใบสมัครออนไลน์ที่ https://goo.gl/forms/OvUNTYPQZ5xx6LMx1
  วันนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะปิดระบบการกรอกออนไลน์
  สอบถามเพิ่มเติมที่ ดร.มนทิพย์ ทรงกิติพิศาล 089-7241216

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-6449900 ต่อ 203 หรือ 062-9979492