A- A A+

งานสมัชชาคุณธรรมประจำปี 2560

สมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด ๒๒ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
สมัชชาคุณธรรมภาคใต้ จังหวัดปัตตานี ๑ - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
สมัชชาคุณธรรมภาคกลาง จังหวัดฉะเชิงเทรา ๘- ๙ มีนาคม ๒๕๖๐
สมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ  จังหวัดพิจิตร  ๒๒-๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

 


2017 07 04 10 03 48

[กำหนดการ]  [ประกาศเจตนารมณ์]  [ประมวลภาพบรรยากาศการจัดงาน  [วีดิทัศน์สมัชชาคุณธรรม]  [หน่วยงานองค์กรภาคีสมัชชาคุณธรรม]

 ................................................................................................................................................................................................


2017 03 02 14 13 45

 

 [กำหนดการ]  [ประกาศเจตนารมณ์]  [ประมวลภาพบรรยากาศการจัดงาน  [วีดิทัศน์สมัชชาคุณธรรม]  [หน่วยงานองค์กรภาคีสมัชชาคุณธรรม]
 

 ................................................................................................................................................................................................

  •  สมัชชาคุณธรรมภาคใต้ จังหวัดปัตตานี ๑ - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

 1488444623356

 [กำหนดการ]  [ประกาศเจตนารมณ์]  [ประมวลภาพบรรยากาศการจัดงาน]   [วีดิทัศน์สมัชชาคุณธรรม]  [หน่วยงานองค์กรภาคีสมัชชาคุณธรรม]

 ................................................................................................................................................................................................

  • สมัชชาคุณธรรมภาคกลาง จังหวัดฉะเชิงเทรา ๘- ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ 

P6

 [กำหนดการ]  [ประกาศเจตนารมณ์]  [ประมวลภาพบรรยากาศการจัดงาน]   [วีดิทัศน์สมัชชาคุณธรรม] [หน่วยงานองค์กรภาคีสมัชชาคุณธรรม]

 ................................................................................................................................................................................................

 

Exit

Moral Auditorlum