A- A A+

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลประกาศข่าวสาร และ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ

 

3

แพทยสมาคมฯ ร่วมกับ ศูนย์คุณธรรม ขอเชิญประชาชน ร่วมเสนอชื่อ “แพทย์ในดวงใจ ๗๗ จังหวัด” ในจังหวัดของท่าน เพื่อร่วมคัดเลือกแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ ตามวิชาชีพแพทย์ได้ดี ประทับใจคนไข้ จังหวัดละ ๑ คน ทั่วทั้งประเทศ เพื่อเชิดชูเกียรติ ส่งเสริมคุณธรรม และสร้างขวัญกำลังใจให้แพทย์ สำหรับผู้ร่วมโหวต ส่งรายชื่อแพทย์ มีโอกาสลุ้นรับของรางวัล เครื่องวัดความดันดิจิตัล โดยสามารถเสนอชื่อ “แพทย์ในดวงใจ ๗๗ จังหวัด” ได้ที่

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgfTyapaMpdFrRv2Zfz7pp4gh1lSy78U41rjO_DKqdi6Hf3A/viewform?fbzx=-2654454673029982000

ข่าวกิจกรรมพิเศษ

ข่าวสารกิจกรรม งานกิจกรรมพิเศษต่างๆ

6 เครือข่ายศูนย์คุณธรรม

 

info m1xx new  info m2xx new