A- A A+

รายการส่งเสริมคุณธรรม

รายการGrow Up วัยรุ่นครั้งเดียว 
ตอน Field Trip กล้าทำดีสัญจร EP1 'พลเมืองรุ่นใหม่มีวินัยรักถิ่นฐาน'

รายการ Grow Up ชวนคุย  เรื่อง "พลเมืองรุ่นใหม่มีวินัยรักถิ่นฐาน" เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 256 พูดคุยกับแขกรับเชิญ นายธีรพงศ์ พึ่งภูมิ กลุ่มเยาวชนโกงกาง ม.บูรพา และ น.ส.วรารัตน์ อินม่วง กลุ่มเยาวชนลูกปลานิล ฉะเชิงเทรา ได้ในรายการ Grow Up วัยรุ่นครั้งเดียวกันเลยค่ะ

 

 

 

 

 

ดูรายการเพิ่มเติม ได้ที่นี้   1280px Logo of YouTube (2015 2017).svg 

คลิปส่งเสริมคุณธรรม

สารคดี 3 นาที จิตอาสา
ตอน คุณอดิศร พวงชมภู

คุณอดิศร พวงชมภู จากพ่อค้าเร่มาสู่เจ้าของกิจการเสื้อยืดที่ขายดีที่สุดในไทยภายใต้แบรนด์ของคนไทย “แตงโม” และมาสู่ปราชญ์ชาวบ้านที่สนใจช่วยเหลือให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ดีขึ้น โดยทำกิจกรรมในเครือข่ายให้องค์ความรู้เป็นภูมิปัญญาไทย “ทำนา 1 ไร่ ได้ 1 แสน”ในพื้นที่ต่างๆทั้งประเทศ โครงการนี้เป็นการทำเกษตรที่ประยุกต์หลักเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 มาใช้ในพื้นที่ 1 ไร่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเน้นการพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทำนา ทำให้มีผลผลิตต่อไร่สูง และมีประสิทธิภาพ เป็นการยกระดับชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยให้มีรายได้และชีวิตที่ดีและมั่นคงขึ้น

 

ดูรายการเพิ่มเติม ได้ที่นี้   Video Clip 

คลิปส่งเสริมคุณธรรม

วีดีทัศน์แนะนำศูนย์คุณธรรม

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นองค์กรเชื่อมโยง ประสานเครือข่ายทางสังคม และรณรงค์การขับเคลื่อน การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมสู่สังคมสันติสุข

 

 

ดูรายการเพิ่มเติม ได้ที่นี้   Video Clip 

คลิปส่งเสริมคุณธรรม

สมัชชาคุณธรรมภูมิภาค
ตอน สมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ

วันนี้เรามาติดตามดูกันว่า สมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ จัดขึ้นที่จัดหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 24-25 มกราคม 2562 ณ หอประชุมวรรณกลาง สถาบันการพละศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย จะน่าสนใจอย่างไรและแตกต่างจากภาคอื่นๆอย่างไร ไปติดตามชมกันครับ

 

ดูรายการเพิ่มเติม ได้ที่นี้   Video Clip 

Exit

Moral Auditorlum