A- A A+

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลประกาศข่าวสาร และ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ

 

 

F5CE88A3 A8A3 42A7 9473 4CE92A36ED2C L0 001

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และภาคีเครือข่ายทางสังคม 9 เครือข่าย จัดกิจกรรม “ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน” ภายใต้ โครงการเสริมหนุนกลไกเครือข่ายทางสังคมเพื่อการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปี 2564 เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนถุงยังชีพ เครื่องสมณบริขาร และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 18 - 19 ตุลาคม 2564 โดยมีพื้นที่ดำเนินการ 3 อำเภอ ดังนี้

1) พื้นที่อำเภอพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ ชุมชนวัดเกาะแก้ว ต.กะมัง, ชุมชนวัดท่าการ้อง ต.บ้านป้อม, ชุมชนวัดกลางคลองสระบัว ต.คลองสระบัว, ชุมชนวัดกลางปากกราน ต.ปากกราน
.
2) พื้นที่อำเภอบางปะอิน ได้แก่ ชุมชนโดยรอบมัสยิดนูรุ้ลฮูดา

3) พื้นที่อำเภอเสนา ได้แก่ ชุมชนคุณธรรมวัดมารีย์สมภพ, ชุมชนโดยรอบคริสตจักรร่มเกล้า

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางจุรีพร ขันตี วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี และได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ทั้งจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และผู้แทนภาคีเครือข่ายทางสังคม อาทิ นายเฉลิม อภิวาท รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายท้วง ชัยสุวรรณรัตน์ ผู้แทนเครือข่ายองค์กรชุมชน นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากนายพจนาถ ปัญญาศิลป์ รักษาการผู้อำนวยการกองศาสนูปถัมภ์ และเจ้าหน้าที่ กรมการศาสนา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

กิจกรรม “ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน” ได้สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือ ร่วมใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในช่วงเวลาที่ยากลำบากของชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางในการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม พระนครศรีอยุธยา ภายใต้คุณธรรมร่วมของจังหวัด “ชาวอยุธยา มีวินัย ใส่ใจส่วนรวม” อีกด้วย

 


ข่าว : ภัททิรา วิริยะสกุลธรณ์ / ภาพ : บุญญานนท์ ศรีโท นักวิชาการกลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ

ข่าวกิจกรรมพิเศษ

ข่าวสารกิจกรรม งานกิจกรรมพิเศษต่างๆ

6 เครือข่ายศูนย์คุณธรรม

 

info m1xx new  info m2xx new