A- A A+

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลประกาศข่าวสาร และ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ

 

002 

 

         วันที่ 15 มกราคม 62 นางสาววิชดา นฤวรพัฒน์ รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม ในนามผู้แทนศูนย์คุณธรรม (ศคธ.) ร่วมแสดงความยินดี กับ รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. (ไทยพีบี้อส) รศ.จุมพล รอดคำดีประธานกรรมการนโยบายไทยพีบีเอส และนางจารุนันท์ อึ้งภากรณ์ ประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการไทยพีบีเอส ในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 12 ของไทยพีบีเอส และขอบคุณทีมงานไทยพีบีเอส ที่มีส่วนร่วมส่งเสริมสังคมคุณธรรม เผยแพร่ภารกิจและเนื้อหาส่งเสริมคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ด้วยดีเสมอมา

         ในโอกาสครบรอบ 11 ปี และก้าวสู่ปีที่ 12 ไทยพีบีเอส ขอให้สถานีโทรทัศน์และสื่อสาธารณะไทยพีบีเอส เติบโตบนความแข็งแรง มั่นคง ยั่งยืน และมุ่งมั่นในการเป็นสื่อที่อยู่เคียงข้างประชาชนคนไทย เป็นความอบอุ่น ปลอดภัย เป็นฐานความรู้ความดี ความจริง และความงามเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และประเทศไทยอย่างยั่งยืนตลอดไป.

 


ผู้เขียนข่าว : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม

เรียบเรียงข่าว : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม

ข่าวกิจกรรมพิเศษ

ข่าวสารกิจกรรม งานกิจกรรมพิเศษต่างๆ

6 เครือข่ายศูนย์คุณธรรม

 

info m1xx new  info m2xx new