A- A A+

เมนู

กลับด้านบน

สมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ

01 คำกล่าวต้อนรับประธานในพิธีเปิดงานสมัชชาภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย
02 คำกล่าวเปิดงานสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ โดย ท่านสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ
03 คำกล่าวรายงานต่อประธานในพิธีเปิดงานสมัชชาภาคเหนือ โดย ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม
04 สรุปแนวทางขับเคลื่อนสมัชชาภาคเหนือ โดย ผู้แทนเครือข่ายคุณธรรมภาคเหนือ
05 การเสวนารวมพลังขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม โดย คุณรัตนา ปาละพงศ์
05 การเสวนารวมพลังขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม โดย นายสุรพล เธียรสูตร
05 การเสวนารวมพลังขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม โดย พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์
06 เวทีถอดรหัสการส่งเสริมคุณธรรมสู่เส้นทางความสุข โดย นายสมศักดิ์ จันทรสมบัติ
06 เวทีถอดรหัสการส่งเสริมคุณธรรมสู่เส้นทางความสุข โดย นางสาวจริณทร์พร
06 เวทีถอดรหัสการส่งเสริมคุณธรรมสู่เส้นทางความสุข โดย นายสังวร อินต๊ะสาร
07 สรุปภาพรวมการจัดสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ 24-25 มค 62
08 ประกาศเจตนารมณ์ภาคเหนือ 25 มค 62
09 คำกล่าวรายงานผลการจัดงานต่อประธานในพิธีปิด 25 มค 62 ผวจ สุโขทัย
10 คำกล่าวปิด ในงานสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ 25 มค 62 โดย นพ จักรธรรม ธรรมศักดิ์
 
 
Powered by Phoca Download