A- A A+

เมนู

ยกเลิกประกาศราคากลาง+(TOR) จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาขีดความสามารถของศูนย์คุณธรรมให้เป็นองค์กรมาตรฐานตามระบบคุณภาพ

หมวดหมู่
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
2562-11-19 15:00
ไฟล์แนบ
 
 

จัดทำโดย iCagenda