A- A A+

เมนู

061161 001

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมงานเปิดตัวโครงการ “อุ่นรัก อุ่นใจ ไบโพลาร์ Healthy mind, Happy life” เรียนรู้และเข้าใจโรคทางจิตเวช พร้อมมอบโอกาสให้ผู้ป่วยได้ใช้ชีวิตอย่างเป็นสุข พร้อมกล่าวว่า การขับเคลื่อนให้ Healthy mind เกิดขึ้นได้คือ กระบวนการยกระดับคุณค่าทางจิตใจ และที่สำคัญที่สุดคือเริ่มได้ที่ตัวเรา

1

          วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 : รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม เป็นประธานเปิดโครงการค่ายแนะแนวการศึกษา จัดโดยมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

IMG 0187

 

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 : นพ.จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสำนักพิมพ์ดีเอ็มจี รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

417434

 

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 13.45 - 15.30 น. : รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) บรรยายพิเศษในเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้หัวข้อ การป้องกันยาเสพติดแนวใหม่และการจัดการกับระบบนิเวศรอบตัวบุคคล

S 11378690

 

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมบูธกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม Co Brand ร่วมสร้างวินัยข้าราชการของศูนย์คุณธรรม ในงานข้าราชการจิตสาธารณะกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการเสริมสร้างวินัยข้าราชการ พ.ศ. 2561 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

สมัชชาใต้ ๑๘๑๑๐๒ 0003

 

          วันที่ 30 ตุลาคม 2561 นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)ร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการจัดสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ ภายใต้การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา) ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559 - 2564) ณ ห้องประชุม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

30 10 2561 Head

 

                          วันที่ 30 ตุลาคม 2561 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหาร และจนท.ศคธ. เข้าพบ ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรีเกษม นำเรียนบทบาทและทิศทางการดำเนินงานของศูนย์คุณธรรม เพื่อขอคำแนะนำจากท่านองคมนตรี ที่ทำเนียบองคมนตรี

271061 01

วันที่ 27 ตุลาคม 2561 : รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ครู และบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง ภายใต้โครงการนิทานเพื่อนรัก ครั้งที่ 17 เรื่อง “เด็ก Generation Alpha กับการอบรมเลี้ยงดู” ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 23 และเทศกาลหนังสือเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 12 (Book Expo Thailand & Book Festival for Young People 2018) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์

27281061 04

 

                          เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมรับฟังการ บรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมสร้างการเป็นมนุษย์ในจิตใจผู้เรียน ในเวทีสัมนาเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเทคนิคการแพทย์คุณธรรม"

261018 01

 

                           เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ศูนย์คุณธรรม โดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดประชุมให้ความเห็น แนวทางการสังเคราะห์ชุดองค์ความรู้องค์กรธุรกิจคุณธรรม ร่วมกับ มูลนิธิหัวใจอาสา ภายใต้โครงการส่งเสริมสุขภาวะภาคเอกชน ณ พนาศรม รีสอร์ท ศาลายา จ.นครปฐม