A- A A+

เมนู

14112561 1 

        วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 : นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรนรม พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มอบโล่เกียรติยศ แด่ นายก่อเกียรติ ทองผุด นายช่างศิลปกรรมชำนาญการ กรมศิลปากร เพื่อแสดงความขอบคุณ ในโอกาสที่ให้ความอนุเคราะห์ออกแบบเข็มเชิดชูเกียรติบุคคลคุณธรรม

  415F881A D3A3 45F0 9811 E879A9435115

ศูนย์คุณธรรม ร่วมมือสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จัดตั้งศูนย์วิจัยนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย ค้นวิธีแก้ปัญหานิสัยคนไทยให้ตรงจุด หวังสร้างสังคมคุณธรรมบรรลุเป้าหมาย

131161 Head 

        วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. นางสาวน้ำฝน พันธะวงค์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน พร้อมด้วย นายบุญญานนท์ ศรีโท นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการติดตามความก้าวหน้าและนำเสนอแผนการดำเนินงานตามแผนบูรณาการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

131161 Head 

       

          วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) ครั้งที่ 5/2561 โดยมีพลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ เป็นประธานในการประชุมฯ มีนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา, รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารเเละเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ผู้บริหารเเละเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าร่วมในการประชุม ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น 2 กระทรวงวัฒนธรรม

08112561 2 

        8 พฤศจิกายน 2561 นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 และทีมเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรมร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมกิจกรรมส่งเสริมสำนักงานพาณิชย์คุณธรรม ในวันที่ 8 พ.ย. 61 ณ โรงแรมริชมอนด์ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี โดยได้รับเกียรติจากท่านบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมกล่าวว่า สำหรับตัวท่านเอง การคิดดี พูดดี ทำดี 3 ข้อนี้ ก็เพียงพอแล้วกับการเป็นคนดีมีคุณธรรม

061161 Head 

        วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ประชุมร่วมกับจังหวัดอุดรธานี และภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงภาคเหนือ 19 จังหวัด เตรียมการจัดสมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายวันชัย จันทร์พร เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี (อาคาร1) จังหวัดอุดรธานี เพื่อหารือการออกแบบเนื้อหากิจกรรม รูปแบบงาน และ  หาต้นทุนคุณธรรม แนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในภาคอีสานและจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมประชุม 42 หน่วยงาน จำนวน 86 คน ได้ข้อสรุปวันจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคอีสานวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

Board 9 01 

        วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. นายวีระ โรจพจน์รัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกชุมชน องค์กร หน่วยงานและจังหวัดคุณธรรม ครั้งที่ 3/2561 เพื่อพิจารณาผลการประเมินองค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564)

061161 001

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมงานเปิดตัวโครงการ “อุ่นรัก อุ่นใจ ไบโพลาร์ Healthy mind, Happy life” เรียนรู้และเข้าใจโรคทางจิตเวช พร้อมมอบโอกาสให้ผู้ป่วยได้ใช้ชีวิตอย่างเป็นสุข พร้อมกล่าวว่า การขับเคลื่อนให้ Healthy mind เกิดขึ้นได้คือ กระบวนการยกระดับคุณค่าทางจิตใจ และที่สำคัญที่สุดคือเริ่มได้ที่ตัวเรา

1

          วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 : รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม เป็นประธานเปิดโครงการค่ายแนะแนวการศึกษา จัดโดยมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

IMG 0187

 

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 : นพ.จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสำนักพิมพ์ดีเอ็มจี รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)