ผู้บริหาร/
นโยบาย

Moral BEHAVIOR INDEX

แหล่งรวบรวม สถานการณ์คุณธรรม
ดัชนี้ชี้วัดคุณธรรม ทุนชีวิต
ของประเทศไทย

Data Collection

แหล่งข้อมูลดิจิทัล
เกี่ยวกับสถานการณ์คุณธรรม

เครือข่าย
ทางสังคม

Moral INDEX

แหล่งรวบรวม สถานการณ์คุณธรรม
ดัชนี้ชี้วัดคุณธรรม ทุนชีวิต
ของประเทศไทย

มาตรฐานด้านคุณธรรม

สำหรับองค์กร
แบบประเมินมาตรฐาน
ด้านคุณธรรมสําหรับองค์กร

HMI

ระบบประเมินความสุขในการทํางาน
ระดับ บุคคล และ องค์กร

e-Learning

ระบบการเรียนรู้ออนไลน์
หลักสูตรด้านคุณธรรม

Member

ระบบสมาชิกศูนย์คุณธรรม
ข้อมูล บุคคล ชุมชน องค์กร คุณธรรม

Moral Community

ชุมชนคุณธรรม

e-Learning

ระบบการเรียนรู้ออนไลน์
หลักสูตรด้านคุณธรรม

Exhibition Online

นิทรรศการออนไลน์ ด้านคุณธรรม

ประชาชนทั่วไป

คลังข้อมูลคุณธรรม

Moral Touch

App ที่จะทําให้คุณไม่พลาด
ข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ
รวมถึงองค์ความรู้ด้านคุณธรรม
“คุณธรรม สัมผัสได้”

Exhibition Online

นิทรรศการออนไลน์ ด้านคุณธรรม


Application

Moral Touch

App ที่จะทําให้คุณไม่พลาด
ข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ
รวมถึงองค์ความรู้ด้านคุณธรรม
“คุณธรรม สัมผัสได้”

Moral Play

เปิดประสบการณ์เกมคุณธรรม
โดยใช้เทคโนโลยีAR เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงรัชกาลที่ 9
“คุณธรรม สนุกได้”

Moral Plus+

สัมผัสประสบการณ์คุณธรรม
จากเทคโนโลยี VR เสมือนจริง
กับการจําลองเกมคุณธรรม 5 ประการ
“คุณธรรม พลังบวก”


Social Media

Facebook

Facebook Fan page
ศูนย์คุณธรรม Moral Center Thailand

YouTube

Moral Channel
@maralcenter

TikTok

Moral Channel
@moralcenter_th

Instagram

Moral Center
@moralcenter_th

Twitter

ศูนย์คุณธรรม
@maralcenter_th

Line@

ศูนย์คุณธรรม
@moralcenter