สัมมนาวิชาการการพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา "สร้างคนดี ด้วยวิถีคุณธรรม"

S 10346552 0

 

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน สัมมนาวิชาการการพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา "สร้างคนดี ด้วยวิถีคุณธรรม"

ระหว่างวันที่  21-22 กันยายน 2560  ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์   โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการหลักสี่ แจ้งวัฒนะ

 


 
พิธีเปิดวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ (ช่วงเช้า เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น.)

  Download PDF

ห้องวิชาการ  (ช่วงบ่าย เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.

ห้อง ๑ การพัฒนาคุณธรรมระดับปฐมวัย    ห้อง ๒ การพัฒนาคุณธรรมระดับประถมศึกษา ห้อง ๓ การพัฒนาคุณธรรมระดับมัธยมศึกษา ห้อง ๔ สื่อสร้างสรรค์ คุณธรรมสร้างคน (Digital Library)
Download PDF Download PDF Download PDF Download PDF

  


 

วันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐   ห้องวิชาการ (ช่วงเช้า เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น.)

ห้อง ๑ การพัฒนาคุณธรรมระดับปฐมวัย    ห้อง ๒ การพัฒนาคุณธรรมระดับประถมศึกษา ห้อง ๓ การพัฒนาคุณธรรมระดับมัธยมศึกษา
Download PDF Download PDF Download PDF

 

 การนำเสนอกระบวนการพัฒนาคุณธรรมทุกระดับชั้น Best Practice และร่วมพิธีปิด (ช่วงบ่าย เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.

Download PDF

 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มงานเสริมสร้างพลังภาคีเครือข่ายคุณธรรม

โทร. 02-6449900  ต่อ 201