รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม

career

ด้วยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มีความประสงค์ จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม  จำนวน  ๕  ตำแหน่ง  ๕  อัตรา

Download PDF

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร

Download PDF