ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อสรรหาและบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม

career

- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ
- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานสื่อสารองค์กรและเผยแพร่
- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป(งานเลขานุการผู้บริหารและคณะกรรมการ)

Download PDF

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อสรรหาและบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม

career

- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ
- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานสื่อสารองค์กรและเผยแพร่
- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป(งานเลขานุการผู้บริหารและคณะกรรมการ)

Download PDF

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม

career

ด้วยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มีความประสงค์ จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม  จำนวน  ๕  ตำแหน่ง  ๕  อัตรา

Download PDF

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร

Download PDF