ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการสอบข้อเขียนเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานธุรการและสารบรรณ)
ภายใน 11 เมษายน 2561

 

career

 

   Download jpg

  Download PDF

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์เป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม

career

 

1. นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม กลุ่มงาน นวัตกรรมองค์ความรู้เพื่อสร้างสังคมคุณธรรม จำนวน 1 อัตรา

Download PDF