ประกาศรับสมัครบุคคคลเพื่อสรรหาบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ตำแหน่ง หัวหน้างานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

career

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

Download PDF

 

Download ใบสมัคร

Download Doc

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรมจำนวน ๗ อัตรา

career

Download PDF

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรมจำนวน ๗ อัตรา

 

 Download PDF Download Doc 

ใบสมัคร ศูนย์คุณธรรม