ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อสรรหาและบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม

career

- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ
- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานสื่อสารองค์กรและเผยแพร่
- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป(งานเลขานุการผู้บริหารและคณะกรรมการ)

Download PDF

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อสรรหาและบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม

career

- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ
- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานสื่อสารองค์กรและเผยแพร่
- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป(งานเลขานุการผู้บริหารและคณะกรรมการ)

Download PDF

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม

career

ด้วยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มีความประสงค์ จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม  จำนวน  ๕  ตำแหน่ง  ๕  อัตรา

Download PDF

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร

Download PDF

 

Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Cardiac and Respiratory arrest Cardiac arrest