ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการสอบเพื่อสรรหาและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม

ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 

career

 

  Download PDF