ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์เป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม

career

 

1. นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม กลุ่มงาน นวัตกรรมองค์ความรู้เพื่อสร้างสังคมคุณธรรม จำนวน 1 อัตรา

Download PDF