ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์เป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

career

 

1. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

Download PDF