ประกาศผลการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม

career


ผลการสรรหาจำนวน 3 ตำแหน่ง

1. เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรและการเผยแพร่ 

3. นักวิชาการ กลุ่มงานเสริมสร้างพลังภาคีเครือข่ายคุณธรรม 

 

Download PDF