ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม

career

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม

1. เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

2. เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรและการเผยแพร่ จำนวน 1 อัตรา

3. นักวิชาการ กลุ่มงานเสริมสร้างพลังภาคีเครือข่ายคุณธรรม จำนวน 3 อัตรา

Download PDFดาวน์โหลด รายละเอียดเพิ่มเติม

Download Docดาวน์โหลด ใบสมัคร