ประกาศสรรหาบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม

 career

 

 Download PDF 1.ประกาศ-รับสมัคร ผอ.ศคธ

Download Doc 2.ใบสมัคร-ผอ.ศคธ

Download PDF 3.บัญชีรายการเอกสารประกอบใบสมัคร

Download Doc4.หนังสือยินยอมให้ตรวจสอบประวัติ