ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เข้าสวัสดีปีใหม่ ท่านรองนายก วิษณุ เครืองาม ณ ทำเนียบรัฐบาล

S 2777185 S 2777187
   
S 2777184 S 2777186

 

วันพุธที่ 10 มกราคม 2561 คณะผู้บริหารศูนย์คุณธรรม นำโดย นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม นางสาวรังสิมา จารุภา กรรมการศูนย์คุณธรรม นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม นายสุทธิพงศ์ ชาญชญานนท์ รองผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม และ นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการศูนย์คุณธรรม เข้าสวัสดีปีใหม่ท่านรองนายกวิษณุ เครืองาม ณ ทำเนียบรัฐบาล
ท่านวิษณุ ให้พรปีใหม่ แก่ชาวศูนย์คุณธรรม กล่าวว่า ณ ตอนนี้รัฐบาลเห็นผลงานของทางศูนย์คุณธรรมมากขึ้น การทำงานเห็นชัดเจนขึ้น เป็นกำลังใจให้ในการทำงาน ต่อไปอยากให้ ศูนย์คุณธรรม ขับเคลื่อนงานมาตราฐาน "จริยธรรม" เป็น การบูรณาการ คุณธรรม + จริยธรรม ไปด้วยกัน


เขียนข่าว/ภาพ  :  นายเมธัส ศรีโมรา
งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

"ไหว้พระ๑๐วัด๑๐รัชกาล" กิจกรรมดีๆรับปีใหม่พ.ศ.๒๕๖๑ โดยกระทรวงวัฒนธรรม

 

S 12664839 S 12664841


๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ -
นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมพิธี"ไหว้พระ๑๐วัด๑๐รัชกาล" กิจกรรมดีๆ รับปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยกระทรวงวัฒนธรรม  กิจกรรมไหว้พระ ๑๐ วัด สืบสิริสวัสดิ์ ๑๐ รัชกาล เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี จัดระหว่างวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. โดยจะมีรถโดยสารปรับอากาศยูโรทู ขสมก. จำนวน ๑๐ คัน บริการรับ-ส่งโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

 

S 12664838 S 12664840
S 12664835 S 12664836

ส่งกำลังใจ ส่งความสุข ในวันคริสต์มาส

S 15851525 S 15851526
S 15851529 S 1295984200

 

25 ธันวาคม 2560 - ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ส่งมอบกำลังใจผ่านตุ๊กตาความสุข Happy Dolls Project ให้กับพยาบาล รพ.สมเด็จพระยุพราช จอมบึง โดยมี นางผกาพันธุ์ เปี่ยมคล้า ผอ.รพ.สมเด็จพระยุพราช จอมบึง พร้อมด้วยหัวหน้าพยาบาล และหัวหน้ากลุ่มงาน อาจารย์โรงเรียนจอมบึง ให้การต้อนรับและแนะนำโครงการ/แนวคิด/กิจกรรมส่งเสริมองค์กรคุณธรรม สู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ซึ่ง social cradit หรือโครงการส่งเสริมคนดีเป็นกิจกรรมที่เป็น best practice ของโรงพยาบาล

 

 S 12959845  S 12959847

 

“เดินตามรอยพ่อสานต่อความสุขอย่างยั่งยืน”

 “เดินตามรอยพ่อสานต่อความสุขอย่างยั่งยืน”

S 12919163

21 ธันวาคม 2560 - งานนวัตกรรมองค์ความรู้ฯ และงานสื่อสารฯ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เข้าร่วมสรุปงานเดินตามรอยพ่อสานต่อความสุขอย่างยั่งยืน ครั้งที่ ๓ ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เพื่อสรุปผลที่เกิดขึ้นในงาน ข้อเสนอแนะของคนในพื้นที่และเครือข่ายภาคีแต่ละองค์กรนำกลับมาปรับปรุงและจัดงานครั้งที่ ๔ ต่อไป

 

S 12919167 S 12919164
   
S 12919165 S 12919166

 

 

กระทรวงวัฒนธรรมจัด ๑๑ กิจกรรมส่งมอบความสุข ๒๕๖๑ เป็นของขวัญปีใหม่คนไทย

 S 12206096 S 12206097

 

19 ธ.ค.60 - นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมร่วมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติมอบหมายให้ทุกหน่วยงานจัดโครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชนอย่างทั่วถึงให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็วเพื่อมอบให้เป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน โดยได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องในปี 2558 และ 2559 ทั้งนี้ ในปี 2560 ในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) และทุกส่วนราชการและองค์การมหาชนในสังกัดได้จัดโครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชนเพื่อมอบให้เป็นของขวัญปีใหม่ โดย วธ.บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐและเอกชน จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561 เพื่อมอบเป็นของขวัญแก่ประชาชน 11 กิจกรรม ประกอบด้วย

1. สวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม วธ.ร่วมกับวัดทั่วประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งจังหวัดที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน 16 จังหวัด    จัดกิจกรรมคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยเชิญชวนประชาชนรักษาศีล ปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนา และร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์พร้อมแจกคู่มือสวดมนต์ข้ามปีและลั่นฆ้องชัยต้อนรับปีใหม่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระบรมวงศานุวงศ์ รวมถึงเพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่

2. ไหว้พระ 10 วัด สืบสิริสวัสดิ์ 10 รัชกาล ได้แก่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดอรุณราชวราราม วัดราชโอรสาราม วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม วัดเบญจม บพิตรดุสิตวนาราม วัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดสุทัศนเทพวราราม วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก และวัดวชิรธรรมสาธิต วันที่ 31 ธันวาคม 2560 – 1 มกราคม 2561 เวลา 08.00 - 16.30 น. ซึ่ง วธ. ร่วมมือกับ ขสมก.จัดรถให้บริการรับ-ส่งฟรี

3. สักการะพระพุทธรูป ณ วังหน้า พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน “ทศพุทธปฏิมาธิราช” อัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ 10 องค์ ได้แก่ 1.พระพุทธสิหิงค์ ปางสมาธิ 2.พระพุทธรูปทรงเครื่องแสดงวิตรรกมุทราสองพระหัตถ์ 3.พระพุทธรัตนมหามุนี (พระแก้วน้อย) ปางประทานพร  4.พระไภษัชยคุรุ ปางสมาธิ 5.พระพุทธรูปทรงเครื่อง ปางมารวิชัย 6.พระพุทธรูปปางประทานธรรม 7.พระพุทธรูปไสยา (ปางไสยาหรือปรินิพพาน) 8.พระพุทธรูปห้ามสมุทร 9.พระพุทธรูปทรงเครื่อง และ 10.พระล้อม (พระห้าร้อย) ให้ประชาชนได้สักการะ ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑ สถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพฯ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 – 31 มกราคม 2561 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

S 12206098 S 12206099
S 12206100 S 12206101

 

4.สักการะพระพุทธรูปสำคัญ ซึ่งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทุกแห่งจะอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญมาประดิษฐานให้ประชาชนกราบสักการะ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 – 31 มกราคม 2561

5. เปิดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม โดยเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและอุทยานประวัติศาสตร์ทั่วประเทศ ให้ประชาชนเข้าชมฟรี พร้อมแจกโปสการ์ดเป็นของที่ระลึก วันที่ 30 ธันวาคม 2560 - 2 มกราคม 2561

6. “โขน เรื่องรามเกียรติ์ชุดพิเศษ” หน้าพระเมรุมาศ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง วันที่ 30 - 31 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

7. รณรงค์ใช้สินค้าไทย ส่งมอบความสุขแบบไทยเป็นของขวัญปีใหม่ด้วยสินค้าและผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่พัฒนาต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตามนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมค่านิยมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศ ช่วงเดือนธันวาคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2561 และเปิดตลาดวัฒนธรรมออนไลน์ จัดแสดงสินค้าทางวัฒนธรรมให้ประชาชนเลือกซื้อ เลือกชมได้อย่างสะดวกทาง www.culturemarket.net

8. การแสดงทางวัฒนธรรม การแสดงพื้นบ้าน 4 ภาค และกิจกรรมสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 76 จังหวัดทั่วประเทศ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

9. Night at Maya City มายาราตรีปี 2 โดยเปิดเมืองมายาช่วงกลางคืน และนำชมประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ รวมทั้งออกร้านจำหน่ายสินค้า วันที่ 26-28 ธันวาคม 2560 เวลา 17.00-21.00 น. นอกจากนี้มีกิจกรรมดูหนังข้ามปี วันที่ 31 ธันวาคม 2560 – 1 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 17.30 น. และทำบุญตักบาตรในวันที่ 1 มกราคม 2561 เวลา 06.45 น.   ณ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) พุทธมณฑลสาย 5

10. การอวยพรปีใหม่ผ่านระบบออนไลน์ (ส.ค.ส.ออนไลน์) “ชุด ความเป็นไทยสู่ใจประชาชน” เป็นภาพถ่ายเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทยและจัดทำเป็นส.ค.ส.ส่งความสุข ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2560 – 15 มกราคม 2561 และ

11. นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัย “เมืองแห่งศิลป์กระบี่...โคราช...เชียงราย” วันที่ 14 - 29 ธันวาคม 2560 และนิทรรศการผลงานจากผู้ผลิตศูนย์ศิลปาชีพบางไทรกับนักออกแบบสมัยใหม่ วันที่ 3 - 22 มกราคม 2561 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน.


ข่าวโดย : งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร