ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ จังหวัดนครนายก และภาคีคุณธรรมสร้างสุข จัดงานมหกรรม เดินตามรอยพ่อ สานต่อความสุขอย่างยั่งยืน ครั้งที่ ๓ และตลาดนัดความสุขชุมชน

S 12197980 S 12197981
S 12197982 S 12197983
   

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมทีมงานพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ และ งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงฯ ร่วมประชุมหารือการจัดงานมหกรรมเดินตามรอยพ่อสานต่อความสุขอย่างยั่งยืน มีหน่วยงานร่วมจัดได้แก่ มศว. สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มูลนิธิบุคคลพอเพียง มูลนิธิหัวใจอาสา สมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร สำนักงานป้องกันการทุจริตภาคประชาสังคมและพัฒนาเครือข่าย (ปปช) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กองทุนเวลาเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ฯลฯ

ทั้งนี้ ในช่วงเช้า ได้เข้าพบ นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เพื่อชี้แจ้งวัตถุประสงค์การจัดงาน และแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมสร้างสุขในชุมชนสานต่องานของพ่ออย่างยั่งยืน เพื่อร่วมพัฒนาจังหวัดนครนายกเป็นจังหวัดคุณธรรมตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป

ด้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก กล่าวว่า มีความยินดีที่ทางศูนย์คุณธรรม และเครือข่าย เข้ามาช่วยกันสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ และอยากเห็นรูปธรรมของความสุขในชุมชน เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ขาดโอกาสทางสังคม และ ผู้ป่วยติดเตียง ได้รับความช่วยเหลือจากสังคม และมีกำลังใจที่จะพัฒนาตัวเอง โดยเริ่มจากการทำดัชนีความสุขประจำหมู่บ้าน เพื่อพัฒนา ต่อยอดกับวิถีชีวิตของประชาชนในหมู่บ้าน ส่งเสริมให้เกิดการคงอยู่ของศิลปวัฒนธรรม พร้อมกับสร้างแรงบันดาลใจให้ชุมชน ชาวบ้านดำเนินชีวิต โดยยึดพระราชดำรัส “ระเบิดจากข้างใน” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ให้กลายเป็นการกระทำที่ต่อเนื่องสม่ำเสมอ และยั่งยืน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวนครนายกต่อไป

งานมหกรรมเดินตามรอยพ่อ สานต่อความสุขอย่างยั่งยืน ครั้งที่ ๓ และตลาดนัดความสุขชุมชน จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ ๒๔ และวันเสาร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ วัดป่าศรีถาวรนิมิต ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก


เขียนข่าว/ภาพ  :  นายเมธัส ศรีโมรา
งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) เตรียม MOU กับ Thai cable broadcasting (Cable channel)

37043 S 11985127
S 11985125 S 11985124

 

วันที่ 31 ตุลาคม 2560 นายธาดา เศวตศิลา กรรมการศูนย์คุณธรรม และ คุณมยุรา เศวตศิลา พิธีกรรายการ กล้าทำดีไม่มีที่สิ้นสุด พร้อม ทีมงานศูนย์คุณธรรม เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือเผยแพร่สื่อคุณธรรมสร้างสรรค์สังคมไทย (co branding องค์กรคนดี) เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมสู่การพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านงานเสริมสร้างพลังภาคีเครือข่ายคุณธรรม งานสมัชชาคุณธรรม และงานพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ณ สำนัก งานเจริญ เคเบิลทีวี สุขุมวิท ซอย 13

โดยนายธาดา ได้พูดถึงเรื่องความร่วมมือที่จะนำเรื่องราวดีๆและข้อมูลการส่งเสริมคุณธรรมในด้านต่างๆเพื่อนำมาออกอากาศในช่องทางของเจริญเคเบิ้ลทีวี

ด้าน นายวิชิต เอื้ออารีวรกุล กรรมการบริหาร Thai cable broadcasting (Cable channel) ได้พูดถึงแนวคิดที่จะสร้างสรรค์รายการดีๆ ผ่านทางช่องทางที่ Cable Channel มีอยู่ เพือเป็นทีวีที่รวบรวมเนื้อหารายการสร้างสรรค์สังคมเหมาะสมสำหรับทุกช่วงวัย โดยจะออกอากาศผ่านระบบ HD ทำให้ผู้ชมทางบ้านได้รับภาพและเสียงที่มีคุณภาพ


เขียนข่าว/ภาพ  :  นายเมธัส ศรีโมรา
งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาขน) เข้าร่วมประชุม เพื่อจัดงานงานมหกรรมเดินตามรอยพ่อสานต่อความสุขอย่างยั่งยืน ครั้งที่ ๓ ณ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

S 11378733 S 11378732
S 11378730 S 11378731

 

วันจันทร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ -  นายยงจิรายุ อุปเสนนำตัวแทนกลุ่มงานของศูนย์คุณธรรมและทีมงานกลุ่มนวัตกรรมองค์ความรู้ เข้าร่วมประชุม งานมหกรรมเดินตามรอยพ่อสานต่อความสุขที่ยั่งยืนครั้งที่ ๓ เพื่อดูพื้นที่วัดป่าศรีถาวรนิมิต ซักซ้อมและเพิ่มเติมข้อเสนอแนะสำหรับการจัดงาน โดยงานมหกรรมเดินตามรอยพ่อสานต่อความสุขที่ยั่งยืนครั้งที่ ๓ จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ ๒๔ และวันเสาร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ วัดป่าศรีถาวรนิมิตร อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก


เขียนข่าว/ภาพ  :  นายเมธัส ศรีโมรา
งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

ศูนย์คุณธรรม เข้าร่วมงานพิธีมอบรางวัลคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น มูลนิธิเทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์วีกุล วีรานุวัตติ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

 

IMG 0851 IMG 0809
IMG 0826 IMG 0795

 

            วันพุธที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) และนายสุทธิพงศ์ ชาญชญานนท์ รองผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น มูลนิธิเทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์วีกุล วีรานุวัตติ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล ชั้น ๒ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
             โดยในงานมีการเปิดรายการกล้าทำดี ตอน คุณธรรมในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ เพื่อให้อาจารย์และนิสิต นักศึกษา เข้าใจถึงคุณธรรมของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์มากขึ้น และ เห็นตัวอย่างของรุ่นพี่ที่ได้เข้ารับรางวัลคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น มูลนิธิเทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์วีกุล วีรานุวัตติ์ ในปีก่อนหน้าเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเสริมสร้างคุณธรรมในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ต่อไป

 


เขียนข่าว : นายเมธัส ศรีโมรา
ภาพข่าว : นายจักราชัย ทองเพ็ชร์ 

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

 

วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรมครบรอบ 15ปี และพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม

29 กนยายน 2560 ๑๗๑๐๐๒ 0010 29 กนยายน 2560 ๑๗๑๐๐๒ 0008
29 กนยายน 2560 ๑๗๑๐๐๒ 0011 29 กนยายน 2560 ๑๗๑๐๐๒ 0009

 

29 กันยายน 2560 - นายสุทธิพงศ์ ชาญชญานนท์ รองผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และเจ้าหน้าที่ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม ครบรอบ 15 ปี ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารที่ทำการกระทรวงวัฒนธรรมและศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยภาคเช้าเป็นพิธีสักการะศาลตายาย พระพิฆเนศ ศาลพระภูมิ พ่อแก่ และพิธีบำเพ็ญกุศล

ภาคบ่ายเป็นพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ข้าราชกาลพลเรือนดีเด่นประจำปี 2559 ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม และเครือข่ายเข้ารับรางวัล ดังรายชื่อต่อไปนี้

 

29 กนยายน 2560 ๑๗๑๐๐๒ 0004 29 กนยายน 2560 ๑๗๑๐๐๒ 0006 29 กนยายน 2560 ๑๗๑๐๐๒ 0007

 

ประเภทบุคคล

1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุมน อมรวิวัฒน์ คณะที่ปรึกษา ของคณะกรรมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมครั้งที่ 8 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

2. นายธาดา เศวตศิลา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม

3. นายสมปอง ดีใจเฉย ผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต มศว.

 

 29 กนยายน 2560 ๑๗๑๐๐๒ 0005  29 กนยายน 2560 ๑๗๑๐๐๒ 0002

 

ประเภทเด็กและเยาวชน

1. นายธีรภัทร์ สีโท โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์

2. นางสาวสุริสา อินผิว โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม

 

 29 กนยายน 2560 ๑๗๑๐๐๒ 0003  29 กนยายน 2560 ๑๗๑๐๐๒ 0001

 

ประเภทกลุ่มบุคคล

1. เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร

2. โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์

 เขียนข่าว/ถ่ายภาพ นายจักราชัย ทองเพ็ชร์ 

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร