วธ.เปิดงานมหกรรมวัฒนธรรม“ใต้ร่มพระบารมี 235 ปี กรุงรัตนโกสินทร์”พร้อมเปิดนิทรรศการ “น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์”กิจกรรมชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำ

 
เปดงาน วธ 5 4 60 170407 0001 เปดงาน วธ 5 4 60 170407 0002
 
 
 
5 เมษายน 2560  ที่โรงละครแห่งชาติ (โรงใหญ่) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรม “ใต้ร่มพระบารมี 235 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ โดยในช่วงเช้าเริ่มพิธีบวงสรวงและพิธีสักการะบูรพกษัตริย์ ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ต่อมาเวลา 16.40 น. นายวีระ เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการ “น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์” ที่โรงละครแห่งชาติ (โรงเล็ก) และเวลา 17.30 น. เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “ยลวังหน้ายามเย็น เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำ (Night Museum)” ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครด้วย โดยมีผู้บริหาร วธ. และผู้แทนหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม
       
       นายวีระ กล่าวว่า วธ. จัดงาน 235 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ และกิจกรรมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่ง วธ. ได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงพาณิชย์ และ กรุงเทพมหานคร เป็นต้น เพื่อจัดงานดังกล่าวขึ้น ภายใต้ชื่องาน มหกรรมวัฒนธรรม “ใต้ร่มพระบารมี 235 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบ นิรันดร์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ที่ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ และเพื่อเทิดพระเกียรติพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในราชวงศ์จักรีที่ได้ทรงนำพาประเทศชาติเป็นปึกแผ่น และเจริญรุ่งเรืองมาครบรอบ 235 ปี รวมทั้งเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ร่วมรำลึก เรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นมาของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งงานครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 30 เม.ย. 2560
       
เปดงาน วธ 5 4 60 170407 0003 เปดงาน วธ 5 4 60 170407 0004
 
 
       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการ “น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์” เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 5 - 30 เม.ย. ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร พิธีสักการะศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 20 เม.ย. รวมทั้งมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และตักบาตรพระสงฆ์ 236 รูป ที่ลานคนเมือง และพิธีศาสนา 5 ศาสนา มหามงคล ในวันที่ 21 เม.ย.ที่โรงละครแห่งชาติ
       
       ขณะเดียวกัน ยังได้จัดนิทรรศการจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ระหว่างวันที่ 1 - 30 เม.ย. ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ต้นไม้ปณิธานความดี และรถศูนย์ข้อมูลดนตรี ระหว่างวันที่ 5 - 30 เม.ย. ที่โรงละครแห่งชาติ (โรงเล็ก) รวมทั้งการเสวนาทางวิชาการ อาทิ ภาพเก่าเล่าขานตำนานรัตนโกสินทร์ และ 235 ปี รัตนโกสินทร์คีตการ : ดุริยางค์ราชสำนัก มรดกไทยมรดกโลก ระหว่างวันที่ 22 - 25 เม.ย. ที่โรงละครวังหน้า นอกจากนี้ ยังมี
       กิจกรรม “สวดพระพุทธมนต์ 10 วัด สืบสิริ 10 รัชกาล” ระหว่างวันที่ 6 - 24 เม.ย. นี้ โดยมีรถ ขสมก. บริการฟรี สอบถาม โทร. 02 422 8812
       
       นอกจากนี้ ยังได้จัดงานมหกรรมการแสดงทางวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 20 - 25 เม.ย. มีการแสดงทางวัฒนธรรมที่โรงละครแห่งชาติ การแสดงวัฒนธรรมไทย 4 ภาคที่ลานคนเมือง การแสดงมหกรรมวิทยาลัยนาฏศิลป์ทั่วประเทศ ที่สวนสันติชัยปราการ และจัดมหกรรมวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 2 โดยมีงานมหกรรมศิลปะการแสดงหุ่นร่วมสมัยไทย - อาเซียน ที่โรงละครแห่งชาติ (โรงใหญ่) ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ และสวนสันติชัยปราการ บางลำพู ซึ่งจะมีพิธีเปิดในวันที่ 20 เม.ย. ที่โรงละครแห่งชาติ (โรงใหญ่) โดยจะเชิญทูตานุทูตจากประเทศต่างๆ ในอาเซียนเข้าร่วม ขณะเดียวกันได้จัดการแสดงนาฏยศาลาหุ่นละครเล็กโจหลุยส์ โดยแสดงเรื่อง “พระมหาชนก” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 20 - 21 เม.ย. รวมถึงมีการนิทรรศการและการแสดงหุ่นร่วมสมัยไทยและอาเซียน ระหว่างวันที่ 20 - 30 เม.ย. ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จัดขึ้นที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินอีกด้วย
       
       รวมทั้งมีกิจกรรม “ยลวังหน้ายามเย็น เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำ (Night Museum)” ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ระหว่างวันที่ 20 - 25 เม.ย. โดยเชิญชวนเด็ก เยาวชน และประชาชนเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มิวเซียมสยาม นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ พิพิธบางลำพู และวังจักรพงษ์ โดยนักเรียน นักศึกษาและประชาชนสามารถเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อจะได้เรียนรู้และซึมซับด้านประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของชาติ
       
       นอกจากนี้ มีกิจกรรมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ใต้ร่มพระบารมี 235 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ระหว่างวันที่ 2 - 30 เม.ย. ที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน และการจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรมทั้งของดีบ้านฉัน 76 จังหวัด และของดีรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ระหว่างวันที่ 20 - 25 เม.ย. ที่ลานคนเมือง และสวนสันติชัยปราการ
 

สาริณี ถูกจิตร  

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์

 
 
 
 

กระทรวงยุติธรรมร่วมเป็นภาคี "องค์กรคนดี"กับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

กระทรวงยตธรรม5406 170407 0001

 

 

5 เม.ย.60 นายธาดา เศวตศิลา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ ประธานอนุกรรมการด้านสื่อสารองค์กร  พร้อมทีมงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร ศูนย์คุณธรรม เข้าพบ นายวิทยา สุริยะวงค์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อหารือความร่วมมือ (Co-Brand) ร่วมเป็นองค์กรคนดี และขยายความดี ๗ ล้านความดีทั่วไทย ทั้งนี้ กระทรวงยุติธรรม ในฐานะหน่วยงานคุ้มครองสิทธิเสรีภาพประชาชน เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาระบบงานยุติธรรมและกฎหมายอย่างมีเอกภาพ  โปร่งใส ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และฟื้นฟูผู้กระทำผิด โดยบูรณาการณ์ความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ในด้านการมีส่วนร่วมกับสังคม

 

กระทรวงยตธรรม5406 170407 0003


สาริณี ถูกจิตร  

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์


 

ศูนย์คุณธรรม ร่วมส่งเสริมสถาบันครอบครัว จัดบูธทำดีตามพ่อสานต่อปณิธานพอเพียง

งาน พม. 170406 0007 งาน พม. 170406 0003

 

5 เมษายน 60 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เข้าร่วมจัดกิจกรรม“ทำดีตามรอยพ่อ สานต่องานที่พ่อทำ” โดยเชิญชวนให้ร่วมตั้งปณิธานทำความดี ในงานวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2560 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีพลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานในพิธี  และเดินชมนิทรรศการ ภายใต้แนวคิด “Family Comes First : ครอบครัวพอเพียง อยู่อย่างเพียงพอ” โดยพลเรือเอกณรงค์ ได้ให้ความสนใจเดินชมนิทรรศการต่างๆ อาทิ สืบสานแนวพระราชดำริ : ครอบครัวพอเพียง บูธกิจกรรมโครงการทอฝันและผลิตภัณฑ์ของศูนย์การเรียนรู้การัพัฒนาสตรีและครอบครัว พร้อมทั้งเยี่ยมชมบูธกิจกรรม “ทำดีตามรอยพ่อ สานต่องานที่พ่อทำ” ของศูนย์คุณธรรม

 

งาน พม. 170406 0004 งาน พม. 170406 0006
งาน พม. 170406 0005 งาน พม. 170406 0008

 

การจัดงานในครั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน เล็งเห็นความสำคัญของครอบครัว และหันมาใช้กลไกการเรียนรู้ภายในครอบครัวเป็นฐานในการร่วมแก้ไขปัญหาของสังคม โดยอาศัยพื้นฐานความรัก ความผูกพันในครอบครัว พร้อมทั้งนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต  เพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งให้แก่ครอบครัว และรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาครอบครัวให้มากขึ้น


 

ติณณพัชช์  พูลพิพัฒน์  

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์

 

สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และ มูลนิธิชัยพัฒนา ชวนคู่พ่อแม่ลูก-ครูศิษย์ "สนุกรู้ สนุกคิด สนุกทำ" ผ่าน "หนังสือเดินทาง ตามรอยพระราชา" (the king's Journey Learning Passport) แถลงข่าวต้อนรับปิดเทอม

 

S 7389715

 

สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และ มูลนิธิชัยพัฒนา ชวนคู่พ่อแม่ลูก-ครูศิษย์ "สนุกรู้ สนุกคิด สนุกทำ" ผ่าน "หนังสือเดินทาง ตามรอยพระราชา" (the king's Journey Learning Passport) แถลงข่าวต้อนรับปิดเทอม ชวนดู ๙ แหล่งเรียนรู้ตามรอยพระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ ๙

#มุมคุณธรรม #ห้องสมุดดิจิตอล #สื่อคุณธรรมสร้างสรรค์สังคมไทย

 

S 7389717 S 7389718 S 7389719
S 82001927 S 82001928 S 82001931
S 82001933 S 82001936 S 82001938

 

 หนังสือไม่มีจำหน่าย หากพ่อแม่ คุณครู ผู้ปกครองสนใจ สามารถลงทะเบียนขอรับหนังสือได้ที่ บูธหนังสือศูนย์คุณธรรม และ สสค. ห้อง Meeting 1 ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ***วันละ ๑๐๐ เล่มเท่านั้น

S 82001943

 


 

วิชดา  นฤวรพัฒน์

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์

 

 

การประปานครหลวงร่วมองค์กรคนดีขยายความดีทั่วไทย

การประปานครหลวง ๑๗๐๔๐๕ 0005 การประปานครหลวง ๑๗๐๔๐๕ 0002
การประปานครหลวง ๑๗๐๔๐๕ 0001 การประปานครหลวง ๑๗๐๔๐๕ 0003

 

๒๗ มี.ค. ๒๕๖๐ - นายธาดา เศวตศิลา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ ประธานอนุกรรมการด้านสื่อสารองค์กร  พร้อมทีมงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เข้าหารือ นางลาวัณย์ ฉัตรรุ่งชีวัน ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 10 และผู้บริหารฝ่าย สื่อสารองค์กร ฝ่ายบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม การประปา นครหลวง เพื่อทำความร่วมมือ Co-Brand องค์กรคนดี และกิจกรรม แรงบันดาลใจใต้ร่มพระบารมี ๗ ล้านความดีทั่วไทย โดย การประปานครหลวงยินดีให้ความร่วมมือ และเชิญศูนย์คุณธรรม ร่วมกิจกรรมประจำปี CG Day "กล้าทำดี" ระหว่างวันที่ 3 - 7 ก.ค. 60


สาริณี ถูกจิตร  

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์