ประมวลภาพบรรยากาศงานสมัชชาคุณธรรมครั้งที่ ๘

image 2

 

งานสมัชชาคุณธรรมครั้งที่ ๘ " รวมพลังประชารัฐ ขับเคลือนสังคมคุณธรรม"  ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม ๑ (ฮอลล์ ๙) เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ศูนย์คุณธรรมร่วมพิธีมอบรางวัลคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น มูลนิธิเทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์วีกูล วีรานุวัตติ์

ศูนย์คุณธรรมร่วมพิธีมอบรางวัลคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น

มูลนิธิเทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์วีกูล วีรานุวัตติ์

1  2  3

 

วันที่ 7 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา มีการจัดพิธีมอบรางวัลคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น มูลนิธิเทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์วีกูล วีรานุวัตติ์ ซึ่งเป็นรางวัลที่เกิดขึ้นจากการร่วมกันของ 5 องค์กร ได้แก่ มูลนิธิเทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์วีกูล วีรานุวัตติ์ สภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย สภาเทคนิคการแพทย์ และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม และจริยธรรมในสถานศึกษา โดยมุ่งเน้นให้การพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ให้มีคุณลักษณะที่ดีในด้านคุณธรรมและจริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชน รวมถึงการเป็นบุคลากรในสาขาวิชาชีพที่ดีในอนาคต

Read more: ศูนย์คุณธรรมร่วมพิธีมอบรางวัลคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น มูลนิธิเทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์วีกูล...

ประกาศเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม

14222165 1154721324590881 9186575363218546651 n

 

๒ กันยายน ๒๕๕๙ - ศูนย์คุณธรรม ร่วมกับ องค์กรภาคีเครือข่าย  "ประกาศเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม" และ "ข้อเสนอต่อรัฐบาลในการรวมพลังประชารัฐขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม" ประกาศในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่ 8  ณ อิมแพค เมืองทองธานี

 

93479

93480

 

More Articles ...

  1. ศูนย์คุณธรรม กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับ ๗๘องค์กรภาคีเครือข่ายเชิญชวนคนไทยมาร่วมแสดงพลังความดีในงาน“สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๘” รวมพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม
  2. ศูนย์คุณธรรม เชิญคนไทยร่วมแสดงพลังความดี ในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่ ๘ “รวมพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม”
  3. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ผนึกกำลัง เครือข่ายสื่อคุณธรรม (คจส.๑) จัดงานเสวนา “สื่อคุณธรรม นำท้องถิ่น” หวังเสริมสร้างศักยภาพนักสื่อสารมวลชนท้องถิ่น โดย Kick Off โคราช...ที่แรก
  4. เครือข่ายความสุขชุมชน ตั้งเป้าหมาย ส่งเสริมธรรมนูญความสุขชุมชน 20 จังหวัด