ศูนย์คุณธรรม รุกขยายจิตอาสาสู่อาเซียน หวังสร้างสังคมแห่ง “การให้และแบ่งปัน”

ศูนย์คุณธรรม รุกขยายจิตอาสาสู่อาเซียน

หวังสร้างสังคมแห่ง “การให้และแบ่งปัน”

                            

         ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “คุณธรรมในอาเซียนภาคพื้นทวีป” (ASEAN Caring and Sharing Community) เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 หอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวัตถุประสงค์หลักของการจัดงานคือ การนำเสนอผลการศึกษาเบื้องต้น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานคุณธรรมในอาเซียน มีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นตัวแทนจากภาครัฐ ภาคประชาสังคมที่ทำงานด้านจิตอาสา นักวิชาการ และบุคคลทั่วไปเข้าร่วม จำนวน 70 คน

8169 1004108202985528 8414396537266588033 n     12439061 1004104672985881 6467754013583065367 n

Read more: ศูนย์คุณธรรม รุกขยายจิตอาสาสู่อาเซียน หวังสร้างสังคมแห่ง “การให้และแบ่งปัน”

ศูนย์คุณธรรมร่วมมือกับกรมศาสนาร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย

10246 993358454060503 5323028869529872100 n

    ศูนย์คุณธรรมร่วมมือกับกรมศาสนาร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พุทธศักราช 2558 ณ.วัดสุวรรณาราม และกิจกรรมไหว้พระ 9 วัด 

Read more: ศูนย์คุณธรรมร่วมมือกับกรมศาสนาร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย

ประธานกรรมการบริหารศูนย์คุณธรรมเข้าเยี่ยมคารวะและมอบกระเช้าของขวัญ สวัสดีปีใหม่ 2559

886377 992054284190920 8482875320807881234 o     

 

     วันนี้ 30 ธันวาคม 2558 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดยนายแพทย์จักรธรรมธรรมศักดิ์ ประธานกรรมการบริหารศูนย์คุณธรรมเข้าเยี่ยมคารวะและมอบกระเช้าของขวัญ สวัสดีปีใหม่ 2559 

Read more: ประธานกรรมการบริหารศูนย์คุณธรรมเข้าเยี่ยมคารวะและมอบกระเช้าของขวัญ สวัสดีปีใหม่ 2559

เวทีคืนข้อมูลโครงการถอดบทเรียนพระสงฆ์กับการพัฒนาเยาวชน 4 ภาค

1454989 989366941126321 1690064118049562519 n     

     วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2558 ณ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม สิน สื่อสวน เข้าร่วมเวทีคืนข้อมูลโครงการถอดบทเรียนพระสงฆ์กับการพัฒนาเยาวชน 4 ภาค โดยชื่นชมและเห็นโอกาสที่จะใช้ชุดความรู้ของเครือข่ายพระสงฆ์ไปสู่การเป็นแบบอย่างและเป็นข้อเสนอต่อหน่วยงานภาครัฐต่อไป

Read more: เวทีคืนข้อมูลโครงการถอดบทเรียนพระสงฆ์กับการพัฒนาเยาวชน 4 ภาค