ผู้ว่าฯร้อยเอ็ดเดินหน้าขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมเน้นทำดีตามรอยพ่อ


 DSC0141

 

เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายสฤษดิ์  วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เดินทางมาบันทึกเทปรายการ สร้างชาติโปร่งใส สร้างไทยซื่อตรง นำเสนอในหัวข้อ “การขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมร้อยเอ็ด” ซึ่งจะออกอากาศในวันเสาร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๒.๐๐ น. ทางสถานีโทรทัศน์ TNN2  ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้บอกเล่าถึงสถานการณ์การขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดในปัจจุบัน ซึ่งในขณะนี้ทางจังหวัดร้อยเอ็ดนำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้มีโครงการแบ่งปันความสุขช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมที่ภาคใต้โดยการนำข้าวสารข้าวหอมมะลิร้อยเอ็ดไปบริจาคแก่ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม พร้อมทั้งจะนำข้าวสารข้าวหอมมะลิร้อยเอ็ดไปร่วมสมทบแจกจ่ายให้แก่พี่น้องประชาชนที่เข้าถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ท้องสนามหลวง

ในการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทางการทำความดีต่างๆ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงพระราชทานไว้ มาใช้ในการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมของคนในพื้นที่ อีกทั้งยังได้กล่าวถึงปัจจัยความสำเร็จว่า ต้องเริ่มที่ตัวเองแล้วเริ่มทำทันที ซึ่งจะสอดคล้องกับข้อคิดของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) “ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว” และการทำความดีนั้นต้องร่วมมือกันพยายามหาพลังเครือข่ายเพื่อเชื่อมโยงกันจนกระทั่งเป็นระบบ ปัจจัยแห่งความสำเร็จทั้งหมดนั้นจะนำสู่การสร้างความมีน้ำใจ ความรัก ความผูกพันและก่อเกิดเมล็ดพันธุ์แห่งความดี และเกิดบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมคุณธรรมต่อไป

นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศมาร่วมงานสมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๒๒-๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นท์ ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งในวันงานจะมีการเสวนาการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมพร้อมทั้งประกาศเจตนารมย์การเป็นองค์กรคุณธรรม มีหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆ มาร่วมจัดนิทรรศการ และตลาดนัดความดี

ศูนย์คุณธรรม จัดกิจกรรมเชิญชวน “ตั้งปณิธานทำดีตามรอยพ่อ” ในงานอารยสถาปัตย์

 

20161201 094251 20161130 134814 20161130 124146
20161130 134932


1480518015428
20161130 125330

 

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมเชิญชวนตั้งปณิธานทำความดี “ทำดีตามรอยพ่อ สานต่องานที่พ่อทำ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็๗พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในงาน “อารยสถาปัตย์และนวัตกรมมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล Thailand Friendly Design Expo 2016” โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมตั้งปณิธานทำดีจำนวนกว่า ๓๐๐ คน จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน – ๓ ธันวาคม ณ ฮอล์ล ๖ อิมแพคเมืองทองธานี

          ภายในงาน มีการจัดแสดงเกี่ยวกับผลงานการออกแบบ สิ่งก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับอารยสถาปัตย์ทุกรูปแบบ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกสังคมให้อยู่ร่วมกันด้วยความสุข สะดวก และปลอดภัย  มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ให้ความสนใจนำผลงานการออกแบบมาจัดแสดงภายในงาน สำหรับในส่วนของการจัดแสดงนิทรรศการของภาครัฐ กระทรวงวัฒนธรรม (กรมศิลปากร) ได้นำรถพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่สำหรับผู้บกพร่องทางสายตาและผู้พิการอื่นๆ มาจัดแสดง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสกับโบราณวัตถุจำลองกว่า ๓๐ รายการ โดยมีการจัดทำคำบรรยายเป็นภาษาไทยและอักษรเบรลล์ไว้ เพื่อเปิดประสบการณ์การเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ และการฉายภาพภาพยนตร์แอนิเมชั่น “เมืองนิรมิตรแห่งจิตตนคร” พระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

          สำหรับศูนย์คุณธรรม ได้จัดกิจกรรมเชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมงานตั้งปณิธานทำความดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยได้นำสายรัดข้อมือ (Wristband) มอบเป็นของที่ระลึกให้ผู้เข้าร่วมตั้งปณิธานทำความดี งานนี้ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากผู้เข้าร่วมงาน ที่เป็นกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ และผู้สูงอายุ จำนวนกว่า ๓๐๐ คน ที่ได้มาร่วมกันตั้งปณิธานทำความดีตามรอยพ่อ   

          นอกจากนี้ ยังมีส่วนจัดแสดงนิทรรศการที่น่าสนใจของหน่วยงานภาคเอกชน อาทิ การเปิดตัวรถโตโยต้าที่ได้รับการออกแบบเพื่อผู้พิการทางขา สามารถขับขี่ได้อย่างสะดวกสบาย การดูแลสุขภาพด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ให้บริการสุขภาพแก่ทุกคนในสังคมอย่างเท่าเทียม การจัดแสดงห้องน้ำผู้สูงอายุ ที่ออกแบบมาอย่างปลอดภัย พร้อมใช้งานได้ทุกช่วงเวลา

          นับว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการสร้างความร่วมมือจากหน่วยงานหลายภาคส่วน ในการเตรียมความพร้อมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกเพศทุกวัย ให้มีความสะดวก ปลอดภัย ทันสมัย มีความเท่าเทียมเสมอภาคกัน เพื่อรองรับ “สังคมผู้สูงอายุ” ในอีก ๕ ปีข้างหน้า และกลุ่มผู้พิการ สตรีมีครรภ์ และผู้ที่อ่อนแอทางร่างกาย ให้อยู่ร่วมกันด้วยความสุข ให้เมืองไทยเป็นเมืองแห่งสันติสุข และน่าอยู่มากยิ่งขึ้น

ศูนย์คุณธรรมผนึกกำลังเครือข่ายพร้อมจัดสมัชชาคุณธรรมภาคใต้

 

8 ธ.ค.2559 รป 1 8 ธ.ค.2559 รป 2
8 ธ.ค.2559 รป 3 8 ธ.ค.2559 รป 4

 

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้จัดประชุมเตรียมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ โดยมีนางศศิเพ็ญ ละม้ายพันธุ์ วัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมร่วมกับผู้แทนศูนย์คุณธรรม ผู้แทนจากสำนักงานวัฒนธรรม 7 จังหวัดภาคใต้ และองค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วน ที่ประชุมมีข้อสรุปการจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ ภายใต้แนวคิด “รวมพลังประชารัฐเสริมสร้างสังคมคุณธรรมด้วยพหุวัฒนธรรม” ระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยมีรูปแบบการจัดงาน ได้แก่

1.งานด้านวิชาการ. การปาฐกถาพิเศษ การเสวนาเชิงวิชาการและระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรม (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา) ในวิถีภาคใต้ และการประกาศเจตนารมณ์ขององค์กรภาคีทุกภาคส่สนในการรวมพลัง สร้างสังคมสันติสุขด้วยพหุวัฒนธรรม

2. การจัดนิทรรศการ ทุนความดี และองค์ความรู้กระบวนการส่งเสริมคุณธรรมขององค์กรทุกภาคส่วน จำนวนกว่า 50 องค์กร

3.การนำเสนอศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้

4.การรณรงค์ตั้งปณิธานทำความดีถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสร้างกระแสคุณธรรมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

ทั้งนี้ได้มีการตั้งกลไกคณะกรรมการจัดงานที่มีองค์ประกอบจากทุกภาคส่วนประกาศแต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงานให้บรรลุวัตถุประสงค์การจัดงานต่อไป

งานร้อยรวมใจชุมชนคุณธรรมพลังบวร เครือข่ายคุณธรรมทำดีเพื่อพ่อส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย แปรอักษร

งานร้อยรวมใจชุมชนคุณธรรมพลังบวร เครือข่ายคุณธรรมทำดีเพื่อพ่อส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

วันที่ ๒๘ –๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ณ วัดวาปีสุทธาวาส ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

 
5 6 7
8 9 10
11 12 13

 

          ช่วงเวลา ๑๖.๐๐ น. พี่น้องประชาชนจากชุมชนคุณธรรมต้นแบบและเครือข่ายชุมชนคุณธรรมจังหวัดราชบุรี ได้มารวมตัวพร้อมเพียงกันกว่า ๒,๐๐๐ คน ณ บริเวณลานสมเด็จพระพุฒาจารย์โต  พรหมรังสี วัดวาปีสุทธาวาส อ.จอมบึง จ.ราชบุรี จากนั้นได้ร่วมแปรรูปขบวนเป็นอักษรเลข ๙ อักษร บวร อ.จอมบึง เพื่อร่วมร้อยรวมใจชุมชนคุณธรรมพลังบวร เครือข่ายคุณธรรมราชบุรี ทำดีเพื่อพ่อ ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ในการนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม ดร.ฉวีรัตน์  เกษตรสุนทร มาเป็นประธานในพิธี โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด นางนิทฐา  แสวงทอง เป็นผู้กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงาน จากนั้น ประธานในพิธีได้รับฟังการกล่าวสุนทรพจน์ เรื่อง พระสถิตย์ในดวงใจนิรันดร์ โดย น.ส.ศศิมาภรณ์  เครือละม้าย  จากนั้นประธานในพิธี ถวายคำนับและกราบสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แล้วกล่าวคำแสดงความอาลัยและร่วมพิธีเจริญจิตภาวนา จุดเทียน ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เป็นอันเสร็จพิธีในเวลาประมาณ ๑๙.๓๐ น. กิจกรรมจะมีขึ้นอีกครั้งในเช้าของวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

งานร้อยรวมใจชุมชนคุณธรรมพลังบวร เครือข่ายคุณธรรมทำดีเพื่อพ่อส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

งานร้อยรวมใจชุมชนคุณธรรมพลังบวร เครือข่ายคุณธรรมทำดีเพื่อพ่อส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

วันที่ ๒๘ –๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ณ วัดวาปีสุทธาวาส ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

1
2 3 4

 

          เวลา ๐๙.๐๐ น.ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมลงนามถวายความอาลัยและเขียนปณิธาน การทำความดีเพื่อพ่อ ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย จากนั้นเวลา ๑๐.๐๐ น. ที่เวทีกลางการจัดงานได้จัดกิจกรรมการกล่าวสุนทรพจน์ เรื่องแด่พระผู้เสวยสวรรค์ โดย ด.ญ. ภัทรวรรณ  ปิริติ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนเทศบาล ๓ ต่อเนื่องกันได้จัดให้มีการเสวนาเรื่อง “การน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน” ซึ่งมีผู้ร่วมเสวนา ๓ ท่านคือ นายอภิวรรษ  สุขพ่วง จากไร่สุขพ่วง  อ.อุบล  แช่มช้อย จากบ้านเหล่ามะละกอ  และ อ.ศรีวิชัย  ทรงสุวรรณ ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิกุลจากในหลวงรัชกาลที่ ๙ ผู้ดำเนินรายการเสวนาคือ อ.สุรินทร์  ตำหนิงาม จากเครือข่ายสภาองค์ชุมชนคุณธรรม ในเวทีนี้มีผู้เข้าร่วมรับฟังกว่า ๓๐๐ คน มีพี่น้องประชาชนทั่วไป  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ โรงเรียนอนุบาลจอมบึง โรงเรียนบ้านตลาดควาย นักศึกษาศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจอมบึง และกิจกรรมสุดท้ายก่อนเที่ยงเป็นการร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตน ทำความดีเพื่อพ่อ ส่งเสด็จสุ่สวรรคาลัย โดยมี ท่านรองพิมกาญจน์  ชัยจิตรสกุล รองอธิบดีกรมการศาสนา เป็นผู้นำกล่าว