ศูนย์คุณธรรมจัดอบรม“คุณธรรม”ให้ศาลเยาวชนฯและผู้พิพากษาสมทบ

 

55262

 

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และผู้พิพากษาสมทบ จัดอบรม"แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อขับเคลื่อนสังคมไทย (สู่สันติสุข)" โดยมีผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย อธิบดีศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ผู้พิพากษาสมทบ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รวมกว่า ๑๖๐ คน

Read more: ศูนย์คุณธรรมจัดอบรม“คุณธรรม”ให้ศาลเยาวชนฯและผู้พิพากษาสมทบ

ดาวน์โหลดชุดเอกสาร "แผนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ระยะที่ 2" จากงานสัมมนา "ความร่วมมือกลไกประชารัฐ เพื่อขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจากฐานราก"

21 22 1ดาวน์โหลดชุดเอกสาร "แผนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ระยะที่ 2" จากงานสัมมนา "ความร่วมมือกลไกประชารัฐ เพื่อขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจากฐานราก"

Read more: ดาวน์โหลดชุดเอกสาร "แผนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ระยะที่ 2" จากงานสัมมนา...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดงานสัมมนาเรื่อง"ความร่วมมือกลไกประชารัฐเพื่อขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจากฐานราก"

 

12321220 1038811709515177 439753071501869826 n

 

ศูนย์คุณธรรม ผนึกพลังเครือข่าย 6 จังหวัดจัดงาน“ความร่วมมือกลไกประชารัฐเพื่อขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจากฐานราก” โดยนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวเปิดงาน พร้อมมอบนโยบายที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิรูป และเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อสร้างสังคมไทยซื่อตรง โปร่งใส มีวินัย ในงานได้จัดเวทีเสวนา “ผลการดำเนินงานตามความร่วมมือกลไกประชารัฐฯ” โดย 5 ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้แก่ บุรีรัมย์ พิจิตร พัทลุง ราชบุรี และร้อยเอ็ด เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความสำเร็จในการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม (โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพฯ) -วันที่ 21 มีนาคม 2559

Read more: ...

12 เครือข่ายพิจิตร ผนึกพลัง“สร้างคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท”

วันที่ 15 มีนาคม 2559 นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม พร้อมด้วยผู้แทนเครือข่ายคุณธรรมจาก12อำเภอ จังหวัดพิจิตรเข้าร่วมเวที“ส่งเสริมจริยธรรมขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาทชาติเข้มแข็งมั่นคง” ณ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร นายสินได้กล่าวปาฐกถาหัวข้อ “ยุทธศาสตร์การปฏิรูปคุณธรรม จริยธรรม จากนโยบายสู่การปฏิบัติ” โดยมีนายพิษณุ เสนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในครั้งนี้


IMG 8616

 

นายพิษณุ ได้กล่าวถึงสาระสำคัญตอนหนึ่งที่น่าสนใจว่า ““เรื่องคุณธรรมเป็นวาระสำคัญของจังหวัดพิจิตร เรามุ่งหวังให้เมืองพิจิตรเป็นเมืองคนดี โดยเริ่มทำจากจุดเล็กๆ แล้วค่อยๆ ขยายไปสู่จุดใหญ่ โครงการนี้ต้องดำเนินต่อไปทั้งแนวคิดและแนวปฏิบัติ”