ดาวน์โหลดชุดเอกสาร "แผนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ระยะที่ 2" จากงานสัมมนา "ความร่วมมือกลไกประชารัฐ เพื่อขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจากฐานราก"

21 22 1ดาวน์โหลดชุดเอกสาร "แผนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ระยะที่ 2" จากงานสัมมนา "ความร่วมมือกลไกประชารัฐ เพื่อขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจากฐานราก"

Read more: ดาวน์โหลดชุดเอกสาร "แผนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ระยะที่ 2" จากงานสัมมนา...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดงานสัมมนาเรื่อง"ความร่วมมือกลไกประชารัฐเพื่อขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจากฐานราก"

 

12321220 1038811709515177 439753071501869826 n

 

ศูนย์คุณธรรม ผนึกพลังเครือข่าย 6 จังหวัดจัดงาน“ความร่วมมือกลไกประชารัฐเพื่อขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจากฐานราก” โดยนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวเปิดงาน พร้อมมอบนโยบายที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิรูป และเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อสร้างสังคมไทยซื่อตรง โปร่งใส มีวินัย ในงานได้จัดเวทีเสวนา “ผลการดำเนินงานตามความร่วมมือกลไกประชารัฐฯ” โดย 5 ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้แก่ บุรีรัมย์ พิจิตร พัทลุง ราชบุรี และร้อยเอ็ด เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความสำเร็จในการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม (โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพฯ) -วันที่ 21 มีนาคม 2559

Read more: ...

12 เครือข่ายพิจิตร ผนึกพลัง“สร้างคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท”

วันที่ 15 มีนาคม 2559 นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม พร้อมด้วยผู้แทนเครือข่ายคุณธรรมจาก12อำเภอ จังหวัดพิจิตรเข้าร่วมเวที“ส่งเสริมจริยธรรมขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาทชาติเข้มแข็งมั่นคง” ณ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร นายสินได้กล่าวปาฐกถาหัวข้อ “ยุทธศาสตร์การปฏิรูปคุณธรรม จริยธรรม จากนโยบายสู่การปฏิบัติ” โดยมีนายพิษณุ เสนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในครั้งนี้


IMG 8616

 

นายพิษณุ ได้กล่าวถึงสาระสำคัญตอนหนึ่งที่น่าสนใจว่า ““เรื่องคุณธรรมเป็นวาระสำคัญของจังหวัดพิจิตร เรามุ่งหวังให้เมืองพิจิตรเป็นเมืองคนดี โดยเริ่มทำจากจุดเล็กๆ แล้วค่อยๆ ขยายไปสู่จุดใหญ่ โครงการนี้ต้องดำเนินต่อไปทั้งแนวคิดและแนวปฏิบัติ” 

 

 

มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ร่วมกับ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนภายใต้โครงการกิจกรรมเชิดชูคนดี

 IMG 8287     IMG 8181

 วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ร่วมกับ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษาให้ เด็กชายจิรวัฒน์ ตันติศิริ และเด็กชายสรวิทณ์ นาวิทชีวิน เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ช่วยชีวิตเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จากการตกน้ำ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ มูลนิธิชัยพัฒนา

Read more: มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ร่วมกับ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)...