ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ศูนย์คุณธรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ

240786 edited

 

วันที่ 3 มกราคม 2560 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม อาทิ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย, ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธร, หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) , กรมศิลปากร,  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในช่วงเวลา 07.00 – 08.00 น. ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง 

โดยเมื่อเวลา 07.00 น. นายสด แดงเอียด กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นประธานถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพฯ จำนวน 8 รูป จากวัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร และวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร 

"สื่อคุณธรรม สร้างสรรค์สังคมไทย"

151219

151083

151080 151160

 

29 ธันวาคม 2559  - เวทีระดมความคิดเห็น "สื่อคุณธรรม สร้างสรรค์สังคมไทย" เพื่อหาบทบาทและแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมของสังคมไทยในมิติขององค์กรสื่อ ร่วมกันของผู้ผ่านการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสื่อมวลชน รุ่นที่1 (คจส.1)ซึ่งเป็นผู้แทนจากองค์กร สถาบันสื่อทุกแขนง  โดยมีนายธาดา เศวตศิลา ประธานอนุกรรมการสื่อสารองค์กร ศูนย์คุณธรรม เป็นประธานเปิดงาน จัดโดยศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)และองค์กร เครือข่ายสื่อมวลชน ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค รัชดา

 

 

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทย ร่วมกิจกรรม "สวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิธีพุทธ 2560"

149888
 
ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทย ร่วมกิจกรรม "สวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิธีพุทธ 2560" 

 

เว็บไซต์สวดมนต์ข้ามปี    http://www.dra.go.th/th/newyearprayer/index.html
 

Download
1. บทนะโม 3 จบ ,บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย(อิติปิ โส ภควา)

2. เจริญชัยมงคลคาถา (บทชยันโต)

3. บทสวดชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)

Download ทั้ง 3 ไฟล์ที่ https://drive.google.com/drive/folders/0BzVxpjmLrS5KYldEVmlyZWhIaVk?usp=sharing

ศูนย์คุณธรรมร่วมกับจังหวัดพัทลุงและภาคีเครือข่าย จัดสมัชชาคุณธรรม “เมืองลุงเมืองบายใจ” ครั้งที่ 2

5 2

9

10 7 1

 

          เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับจังหวัดพัทลุง และองค์กรภาคีเครือข่าย จัดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดพัทลุง “เมืองลุง เมืองบายใจ คนมีสุขภาวะคู่คุณธรรม ปีที่ 2” ภายใต้โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมและโครงการสมัชชาสุขภาพจังหวัดพัทลุง ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

          ในช่วงเช้ามีการแสดงโนราจากคณะนักเรียนจากโรงเรียนบ้านตลิ่งชัน และการแสดงนุ่งผ้าถุงตามแบบไทยถิ่น โดยชมรมคนเมืองลุงนุ่งผ้าถุงไทย เครือข่ายพัทลุงยิ้ม นอกจากนั้นยังมีการจัดเวทีเสวนา “เมืองลุง เมืองบายใจ ในมุมมองของคน 3 วัย” และการพิจารณารับรองมติสมัชชาสุขภาพจังหวัดพัทลุง

 33

 24

 16  2 3


          ในช่วงบ่าย นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม นายเสรี ศรีหะไตร อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานฯเยี่ยมชมนิทรรศการขับเคลื่อนงานจังหวัดคุณธรรม และโครงการสมัชชาสุขภาพจังหวัดพัทลุง ซึ่งประกอบด้วย นิทรรศการผลการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมในภาพรวมและจากศูนย์คุณธรรม นิทรรศการสิ่งแวดล้อม นิทรรศการด้านจราจร นิทรรศการผ้าไทย ผ้าถิ่น นิทรรศการสมัชชาสุขภาพจังหวัดพัทลุง และนิทรรศการสิ่งดีดีในพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีการท่องพุทธวจนะของกลุ่มเยาวชนจังหวัดพัทลุงอีกด้วย

          ช่วงท้ายของงาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงมอบเกียรติบัตรแก่ตัวแทนพื้นที่ต้นแบบ 15 พื้นที่/หน่วยงาน มอบธงแก่พื้นที่รูปธรรมที่มีการขยายผลการขับเคลื่อนงานจังหวัดคุณธรรมจำนวน 28 พื้นที่/หน่วยงาน และมอบโล่รางวัลการประกวดท่องพุทธวจนะของพุทธวจนะสถาบันพัทลุง จากนั้นมีการจัดบรรยายพิเศษ “ทำดีตามรอยพ่อ สานต่องานพ่อทำ สร้างเมืองลุง เมืองบายใจ มีวินัยบนความพอเพียง”โดยนายเสรี ศรีหะไตร โดยก่อนปิดงานได้มีการร่วมกันประกาศเจตนารมณ์และยื่นข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาต่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงประกาศการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมในปีต่อไป พร้อมทั้งนำร้องเพลงต้นไม้ของพ่อและเพลงสรรเสริญพระบารมีก่อนถ่ายภาพร่วมกัน

กระทรวงวัฒนธรรม และ ศูนย์คุณธรรมลงพื้นที่ศึกษาดูงานกิจกรรมของเทศบาลตำบลโนนตาล อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

 

7831

 

๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ -  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และเจ้าหน้าที่ข้าราชการกระทรวงวัฒนธรรม ได้รับโอกาสให้เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมของเทศบาลตำบลโนนตาล ที่เน้นคุณธรรม 
๔ ด้าน คือ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” โดยมีสาระดังนี้

พอเพียง  เน้นหลักคือการใช้จ่ายพอประมาณ ประหยัดและส่งเสริมการพึ่งพาตนเอง ด้วยแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วินัย  มุ่งเน้นให้ข้าราชการมีวินัยในการทำงานโดยกำหนดให้ข้าราชการมาเคารพธงชาติพร้อมกัน สวดมนต์ไหว้พระร่วมกัน ก่อนรับนโยบายจากฝ่ายบริหาร
สุจริต  มุ้งเน้นให้แกนนำตั้งใจทำหน้าที่ของตนเอง และให้ห่างไกลทุจริตทุกรูปแบบ
จิตอาสา  มุ่งเน้นให้เทศบาลตำบลโนนตาลและประชาชนทุกภาคส่วนมีจิตอาสาในการทำงานร่วมกันโดยไม่หวังผลตอบแทน

 

7820

7821

 7825  7826

 

โดยในระยะต่อไป จะร่วมกันสร้างธรรมนูญคุณธรรมของตำบลโนนตาล เพื่อเป็นหลักกำกับร่วมกันของประชาชนในตำบล กล่าวได้ว่าเป็นแบบอย่างที่ดีของตำบลและชุมชนทั่วไป สมควรแก่การยกย่องและชื่นชมอย่างยิ่ง จึงขออำนวยการให้เทศบาลตำบลโนนตาลรักษาความดีงามของตนเองเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนสืบไปอย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

จากนั้น ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และเจ้าหน้าที่ข้าราชการกระทรวงวัฒนธรรม ได้ลงพื้นที่เข้าพบและเยี่ยมชาวบ้าน ม.๖ บ้านเหล่ากลาง เทศบาลตำบลโนนตาล อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ให้กำลังใจและของที่ระลึกแก่ผู้ประสบอัคคีภัย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว

7832 7836