รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดงานสัมมนาเรื่อง"ความร่วมมือกลไกประชารัฐเพื่อขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจากฐานราก"

 

12321220 1038811709515177 439753071501869826 n

 

ศูนย์คุณธรรม ผนึกพลังเครือข่าย 6 จังหวัดจัดงาน“ความร่วมมือกลไกประชารัฐเพื่อขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจากฐานราก” โดยนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวเปิดงาน พร้อมมอบนโยบายที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิรูป และเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อสร้างสังคมไทยซื่อตรง โปร่งใส มีวินัย ในงานได้จัดเวทีเสวนา “ผลการดำเนินงานตามความร่วมมือกลไกประชารัฐฯ” โดย 5 ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้แก่ บุรีรัมย์ พิจิตร พัทลุง ราชบุรี และร้อยเอ็ด เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความสำเร็จในการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม (โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพฯ) -วันที่ 21 มีนาคม 2559

12321356 1038810886181926 8630173908620084252 n

1935395 1038811296181885 3613999245948113511 n
10151950 1038811086181906 8145582280662223395 n 1425561 1038812479515100 6663174081142135476 n