เวทีความร่วมมือกลไกประชารัฐ เพื่อขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจากฐานราก

21 22 121 22 2Download PDFxxx กำหนดการสัมมนา  “ความร่วมมือกลไกประชารัฐ เพื่อขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจากฐานราก”  วันที่ 21 - 22 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมเอบีนา เฮ้าส์ กรุงเทพฯ

Download PDFxxx Press release

 


21

22