12 เครือข่ายพิจิตร ผนึกพลัง“สร้างคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท”

วันที่ 15 มีนาคม 2559 นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม พร้อมด้วยผู้แทนเครือข่ายคุณธรรมจาก12อำเภอ จังหวัดพิจิตรเข้าร่วมเวที“ส่งเสริมจริยธรรมขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาทชาติเข้มแข็งมั่นคง” ณ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร นายสินได้กล่าวปาฐกถาหัวข้อ “ยุทธศาสตร์การปฏิรูปคุณธรรม จริยธรรม จากนโยบายสู่การปฏิบัติ” โดยมีนายพิษณุ เสนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในครั้งนี้


IMG 8616

 

นายพิษณุ ได้กล่าวถึงสาระสำคัญตอนหนึ่งที่น่าสนใจว่า ““เรื่องคุณธรรมเป็นวาระสำคัญของจังหวัดพิจิตร เรามุ่งหวังให้เมืองพิจิตรเป็นเมืองคนดี โดยเริ่มทำจากจุดเล็กๆ แล้วค่อยๆ ขยายไปสู่จุดใหญ่ โครงการนี้ต้องดำเนินต่อไปทั้งแนวคิดและแนวปฏิบัติ” 

 

 

Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Cardiac and Respiratory arrest Cardiac arrest