12 เครือข่ายพิจิตร ผนึกพลัง“สร้างคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท”

วันที่ 15 มีนาคม 2559 นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม พร้อมด้วยผู้แทนเครือข่ายคุณธรรมจาก12อำเภอ จังหวัดพิจิตรเข้าร่วมเวที“ส่งเสริมจริยธรรมขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาทชาติเข้มแข็งมั่นคง” ณ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร นายสินได้กล่าวปาฐกถาหัวข้อ “ยุทธศาสตร์การปฏิรูปคุณธรรม จริยธรรม จากนโยบายสู่การปฏิบัติ” โดยมีนายพิษณุ เสนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในครั้งนี้


IMG 8616

 

นายพิษณุ ได้กล่าวถึงสาระสำคัญตอนหนึ่งที่น่าสนใจว่า ““เรื่องคุณธรรมเป็นวาระสำคัญของจังหวัดพิจิตร เรามุ่งหวังให้เมืองพิจิตรเป็นเมืองคนดี โดยเริ่มทำจากจุดเล็กๆ แล้วค่อยๆ ขยายไปสู่จุดใหญ่ โครงการนี้ต้องดำเนินต่อไปทั้งแนวคิดและแนวปฏิบัติ”