มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ร่วมกับ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนภายใต้โครงการกิจกรรมเชิดชูคนดี

 IMG 8287     IMG 8181

 วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ร่วมกับ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษาให้ เด็กชายจิรวัฒน์ ตันติศิริ และเด็กชายสรวิทณ์ นาวิทชีวิน เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ช่วยชีวิตเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จากการตกน้ำ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ มูลนิธิชัยพัฒนา

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ในฐานะประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด พร้อมกรรมการมูลนิธิ ได้ทำพิธีมอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรเชิดชูความเป็นคนดี มีคุณธรรม มีความเสียสละ ความมีเมตตา และการเห็นประโยชน์เพื่อนมนุษย์มากกว่าประโยชน์ตน ให้แก่ เด็กชายจิรวัฒน์ ตันติศิริ และเด็กชายสรวิทณ์ นาวิทชีวิน เด็กนักเรียนทั้ง ๒ คน ที่ได้ช่วยเหลือเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ที่ตกน้ำได้สำเร็จ          

นายแพทย์จักรธรรม  ธรรมศักดิ์  ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม และนายสิน  สื่อสวน  ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ได้มอบเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา เพื่อแสดงว่า เด็กนักเรียนทั้ง ๒ คน เป็นผู้ที่มีความกล้าหาญ เสียสละ ช่วยเหลือผู้อื่น และสมควรได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชน และร่วมยกย่องคนดี ให้แผ่ขยายเต็มพื้นที่ของสังคมไทย

Download PDF
[Press release]

IMG 8256     IMG 8129

 

IMG 8175    

 

Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Cardiac and Respiratory arrest Cardiac arrest