มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ร่วมกับ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนภายใต้โครงการกิจกรรมเชิดชูคนดี

 IMG 8287     IMG 8181

 วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ร่วมกับ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษาให้ เด็กชายจิรวัฒน์ ตันติศิริ และเด็กชายสรวิทณ์ นาวิทชีวิน เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ช่วยชีวิตเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จากการตกน้ำ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ มูลนิธิชัยพัฒนา

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ในฐานะประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด พร้อมกรรมการมูลนิธิ ได้ทำพิธีมอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรเชิดชูความเป็นคนดี มีคุณธรรม มีความเสียสละ ความมีเมตตา และการเห็นประโยชน์เพื่อนมนุษย์มากกว่าประโยชน์ตน ให้แก่ เด็กชายจิรวัฒน์ ตันติศิริ และเด็กชายสรวิทณ์ นาวิทชีวิน เด็กนักเรียนทั้ง ๒ คน ที่ได้ช่วยเหลือเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ที่ตกน้ำได้สำเร็จ          

นายแพทย์จักรธรรม  ธรรมศักดิ์  ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม และนายสิน  สื่อสวน  ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ได้มอบเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา เพื่อแสดงว่า เด็กนักเรียนทั้ง ๒ คน เป็นผู้ที่มีความกล้าหาญ เสียสละ ช่วยเหลือผู้อื่น และสมควรได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชน และร่วมยกย่องคนดี ให้แผ่ขยายเต็มพื้นที่ของสังคมไทย

Download PDF
[Press release]

IMG 8256     IMG 8129

 

IMG 8175