วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ผอ.สพจ ผอ กกต.พร้อมด้วย กลุ่มเครือข่ายคนดีร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์

12509391 935733746512375 5192886133274453490 n   12111931 935733863179030 2117904931881906039 n

     วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ผอ.สพจ ผอ กกต.พร้อมด้วย กลุ่มเครือข่ายคนดีร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยการทบทวนปรับปรุงแผนชีวิตหมู่บ้าน (Village plan) โดยมีผวจ.เป็นประธานและมอบนโยบาย ณ ห้องประชุมนารายณ์บรรทมสินธุ์จากนั้นเครือข่ายคนดี ได้ระดมความคิดเห็น ณห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ (ธ) ให้ความเมตตามาเป็นประธาน

   

12705639 935733789845704 6157963856147901519 n   12742650 935733823179034 3823156598898270343 n